EMNER

Hvor er massive tilskud fra det offentlige?

ALMENNYTTIGT:Jeg læser jævnligt i aviserne, at den almene sektor modtager "massive tilskud fra det offentlige", samt at jeg fremover skal kunne "købe min egen bolig" og dermed blive et lykkeligere menneske. For det første vil jeg gerne have at vide, hvilke "massive tilskud", jeg modtager, da jeg ikke kan se dem på huslejekvitteringen eller lønsedlen. For det andet kunne jeg tænke mig at vide, hvordan jeg kan købe noget, jeg allerede ejer. I værste fald må dette betyde, at jeg skal betale to gange for noget, og hvordan vil dette forøge min oplevelse af lykke? Vi boede indtil 1995 i privat hus, og da vi solgte vort hus, var det, fordi vi gerne ville bo et sted, hvor vi kunne få nogle praktiske serviceydelser, som vi savnede. F.eks. én person, der ordnede vandhanen, når den dryppede og hvor veje og stræder blev ryddet, når det havde sneet. Det almene byggeri levede på alle måder op til de krav, vi stillede til vor bolig. Da vi boede privat, modtog jeg hvert år massiv støtte til vor bolig via fradrag i skatten på renteudgifter eller i kraft af den almindelige prisstigning, så i alle sammenhæng deltog samfundet flot i driften af min bolig. I dag oplever jeg stadig boligen som min ejendom, idet man som almen beboer betaler alle de afdrag og udgifter, der pålægges afdelingen. Vi ejer altså i fællesskab vore boliger. Jeg kan i afdelingens regnskaber ikke får øje på et eneste "massivt" tilskud. Det ville have været rart, for der er mange udgifter. Som beboer oplever jeg heller ikke behagelige og rigelige lånemuligheder, fordi vore fælles boliger stiger i værdi, ligesom min kreditværdighed ikke forbedres på grund af prisstigningerne på fast ejendom. Jeg fristes til at sige, at jeg åbenbart kun er ejer, når talen er om udgifter. Vi har nogle andre forpligtelser i kraft af, at vore fælles ejendomme kaldes almene. Alle, der vil og kan bo hos os og dermed blive medlem af ejerkredsen, skal tilbydes en ledig bolig og indlemmes i vort ejerfællesskab. Som sidebemærkning vil jeg slå fast, at dette lykkes udmærket for langt de fleste, og det er for dårligt og forkert, når man vurderer boligformen udfra standarden hos dem, for hvem dette ikke lykkes. Vi, fællesbeboerne, ejer altså allerede vore boliger, så hvordan skal vi kunne købe dem ? Måske kan medlemmer af Venstre, Det Konservative Folkeparti elle Dansk Folkeparti forklare dette. Det ville også være rart, hvis disse partier medlemmer kunne forklare, hvordan en blanding af eneejerbeboere og fællesejerbeboere skal dele de faste udgifter til drift af fællesarealer, el og varme på stier og p-pladsen og meget andet? Måske skal varmemestre m.m. kun betjene fællesejerboligerne og dertil hørende arealer. Må eneejerne så ikke komme på disse områder? Må de kigge på dem, eller koster dette penge? Må de køre på tilkørselsvejene og bruge renovationssystemerne? Reelt tror jeg, at regeringen uden reel viden til det almene område atter er i gang med at reformere verden for "de fattige", fordi de jo ikke forstår, hvordan det "rigtige" liv skal leves. Dette er sket før, og det, der ærgrer mig mest, er at det hver gang koster mig penge, men det er måske det, der kaldes "massive tilskud"?