Skagen

Hvor er miljøforkæmperne?

Der er sandelig ikke megen focus på den kendsgerning, at der fra byerne ved Mariager Fjord

og Limfjorden på dage med kraftigt regnskyl ledes urenset spildevand direkte ud i fjordene. Den lokale politikertrup, som har det dårligt, hvis den ikke dagligt i avisen promoverer sig over for vælgerne som samfundets værnere, har valgt at nedprioritere dette væsentlige miljøproblem og bruger i stedet alt sit krudt på at overbevise vælgerne i rigtigheden af, at nedslidningen af DSB’s nordjyske skinnenet startede lige nøjagtigt 21. november 2001, da Fogh Rasmussens første regering var en realitet, Hvad så med amtets miljøafdeling, som ikke tøver med at forlange adskillige hundrede billæs jord fra- og tilkørt Skagen, når man i en fiskerby finder et par tjæreklatter på en grund. Af miljøhensyn! Er afdelingen så ikke dybt bekymret over disse kloakudslip? Tilsyneladende ikke. Både her og hos flertallet i det tekniske udvalg, er man så gennemsyret af den teori, at al forurening i fjordene stammer fra landbrugserhvervet, og det bruger man så al sin energi på at få gjort til fakta. Så er det da godt, at vi har Thorkild Kjeldsen fra Naturfredningsforeningen til at vogte over miljøet. Med sin opvækst og uddannelse ved landbruget inden lærerjobbet må denne indfødte vendelbo da være en gevinst for enhver forening. Man skulle tro, han kunne få sat sving i en løsning på dette tilbagevendende problem. Men desværre nej! Han har valg den sunde fornuft fra og optræder i stedet som dydig marionet for foreningens hovedkontor inde midt på Københavns stenbro. Derinde mener man nemlig, at al miljødårligdom har sin rod i landbrugserhvervet; og spiller så den plade uafbrudt. Desværre kører Kjeldsen altså med i samme rille. Hvis man fra de manges side ønsker at fortrænge et aktuelt og ubehageligt problem, er det for at aflede opmærksomheden fra det bekvemt at kaste sig over en gruppe, som kun udgør to-tre pct. af befolkningen og give dem skylden for et dårligt fjordmiljø. Det er en ynkelig fremgangsmåde. Men det er ganske vist.