Skolelukninger

Hvor er moralen?

SKOLELUKNING:Vi har alle været klar over, at der skulle ændres på skolestrukturen i Mariagerfjord Kommune, men vi havde da regnet med, at moralen og indsigten i vores lokale forhold ikke var på så et lav niveau, og vi havde da ikke regnet med, at det endte i rævekager og studehandler. For ca. 8 år siden solgte daværende Hobro Kommune et byggemodningsområde som var udlagt som byzone, det er i dag bebygget med 86 boliger hvoraf 90 procent allerede er beboet med mange børnefamilier, som netop har etableret sig i et aktiv børnefamilie Område, med en aktiv idrætsforening med en stor driftig ungdomsafdeling. Disse familier har bosat sig i Onsild, hvor der er udlagt byzone tæt ved motorvej, nem at pendle til arbejde, og hvor deres børn nem kan komme både i skole, idræt og andre fritidsaktiviteter, er det disse familier, man som politiker blæser på. Onsild har en velfungerende børnehave med ca. 80 pladser med børn fra hele det sydlige opland dvs. både Hvornum og især Handest skoledistrikt - Kære byråd meld nu ud, skal børnehaven gå samme vej, det er jo sådan at forældre vælger børnehave i tilknytning til den skole deres børn skal gå i, skal der dermed bruges skattekroner på tilbygning af andre børnehave? For få år siden blev der mulighed for erhvervsbyggeri også tæt ved motorvejen med mange gode arbejdspladser, kommunen var medspiller på etablering af omfartsvej til aflastning for vores skolevej, man må nu spørge sig selv for hvad? Vi har i Onsild en vel- intregreret idrætshal i tæt forbindelse med skolen, som bl.a. drives på delvis frivillig basis, brugen af hallen har været et mangeårig godt samarbejde med Hvornum og Handest i bl. a. fælles håndboldklub HOH er det, der også skal slåes i stykker? Byråd, når I ser jer selv i spejlet (hvis I tør), så må I konstatere, at det her det er ikke fair, pludselig at trække Onsild Skole med i faldet, uden der har været en mulighed for at ytre sig, og så dernæst at redde skole/skoler, hvor der er et lavere grundlag, der er noget der hedder moral og anstændighed. Men moral, troværdighed og anstændighed det er der åben bart ikke noget, der hedder i Mariagerfjord Kommune.