Hvor er respekten blevet af?

Så kom den seneste beskæmmende oplysning om manglende ligestilling på arbejdsmarkedet: Mænd får betydelige mere og flere frynsegoder fra arbejdsgiverne end kvinderne.

I forvejen vidste vi, at mænd fik mere i ny-løn og andre løntillæg. Og vi vidste, at der er langt flere mænd i topstillinger og ledende stillinger end kvinder, lige som vi vidste, at traditionelle kvindehverv grundlønnes langt dårligere end traditionelle mandehverv. Hvad skal der til for, at kvinder opnår ligestilling? Ja, det kan jo være at tendensen til, at kvinder uddannes langt mere og højere end mænd kan give mangel i kvindehvervene. Så ville mænd måske være nødt til at passe børn og ældre og gøre rent og så skulle lønnen nok stige. Man kunne også gøre lønsamtalen skriftlig, så kvinder ikke sidder over for de mandlige lønforhandlere (læs: ledere), men i stedet kunne godtgøre for deres kvalifikationer gennem det daglige arbejde og på skrift. Ja, vi kunne jo også forsøge virkelig at overbevise mændene om, at kvinders arbejdsevne i høj grad er lige så meget værd som mænds og derfor burde aflønnes og fedterøvstillægges lige så meget, uanset forhandlingsevner og lyst til fedteri. Måske hvis arbejdsmarkedet gik forrest, så kunne kvinder på alle fronter komme tættere på en generel opfattelse af, at vi er lige meget værd. Måske hvis det politiske system gik forrest og udnævnte lige så mange kvinder som mænd til råd, nævn og bestyrelser, så ville det give dønninger ud i virkeligheden. Måske hvis forskelsbehandling virkelig blev grebet ind overfor i stedet for blot at indgå i 8. marts-taler. Måske skal vi bare blive ved med at råbe højt i evigheder og blive kaldt hysteriske og præmenstruelle og i øvrigt opdrage vores sønner bedre end vores mænd blev det, så har vi en chance ude i fremtiden. Ja, blot endnu et nødråb fra en erkendt rødstrømpe, der gerne vil åbnes døre for og gerne vasker tøj, blot der er lige respekt og aflønning for arbejdsopgaverne uanset hvilket køn, der udfører dem.