Hvor er S?

Jeg takker ydmygt fordi mine gode socialdemokratiske kandidat-kolleger Orla Hav, Bjarne Laustsen, Ole Vagn Christensen, Rasmus Prehn og Flemming Møller Mortensen tildeler mig så stor plads i deres beskrivelser af egne trafikpolitiske visioner (30.12.).

Jeg glæder mig dog først og fremmest, fordi de seks socialdemokrater nu på papiret tilslutter sig en række af de nordjyske trafik-projekter, som jeg og Venstre med flere har kæmpet for i årevis – og vi i høj grad har savnet medvirken fra Socialdemokraterne. Det er selvfølgelig bedre sent end aldrig! Nordjylland har kun chancen for at placere os stærkt i kampen om statslige trafik-investeringer, når vi står sammen. Og devsærre ved vi stadig ikke, om Nordjylland kan regne med Socialdemokratiet. Gennem de seneste mange år har Socialdemokratiet på Christiansborg mest anstrengt sig for at melde sig ud af diverse trafikforlig. Partiet har derfor ikke medvirket til udbygninger af motorvejen mellem Bouet og Limfjordstunellen. Man har heller ikke deltaget i den fuldstændige genopretning af jernbanenet og signalsystemer mellem hovedstaden og Frederikshavn, som er besluttet osv. osv. Og desværre er der ikke meget andet end overskrifter i de seks socialdemokraters udspil: Vi bliver ikke et hak klogere på, hvilken Limfjords-løsning, de seks vil arbejde for! De lægger sig præcis midt i den debat om en ny Limfjordsforbindelse, der har raset resultatløst i årtier. Og så er al snakken jo ikke meget værd. Spørgsmålet er derfor: Kan Nordjylland regne med, at de seks socialdemokrater tilslutter sig Venstres kamp for etableringen af Limfjordsforbindelsen vest om Aalborg? Det er den løsning, der leder mest mulig trafik uden om mennesker og bymiljøer i Aalborg – og samtidig sikrer Nordjylland mod at Limfjorden bliver en barriere for vækst og udvikling i vores landsdel. Kan vi regne med, at de seks socialdemokrater vil tilslutte sig dette projekt, som et samlet Venstre i Nordjylland sammen med regionsrådet og de nordjyske kommuner har samlet sig om? Nordjylland ved stadig ikke, hvor de seks socialdemokrater står i forhold til at sikre Nordjylland en effektiv infrastruktur. Snak gør det ikke – og meget snak gør det heller ikke.