EMNER

Hvor er støtteforeningen blevet af?

HOSPICE:I foråret fik vi langt om længe oprettet en Hospice støtteforening i Frederikshavn, men desværre har vi ikke siden hen hørt noget fra den. Jeg vil ellers gerne høre, hvad status er nu, hvornår man forventer at sende girokort ud til medlemmerne, har man gjort sig nogle overvejelser mht. hvervekampagner? Grunden til at jeg skriver således, er jo at vi ”ligger i kamp” med Hjørring om at få et hospice, derfor gælder det om at være helt fremme i ”skoene” og fortælle om Frederikshavns fortræffeligheder, jeg ved at kommunen har sendt et fint tilbud til Kamilianergården i Aalborg, hvor der kan placeres et Hospice, men intet kommer af sig selv, der skal arbejdes for det. Jeg ser meget gerne at vi får det her i Frederikshavn, og har ved flere lejligheder slået til lyd for at vi får et Hospice i Frederikshavn kommune, således at patienten ikke behøver at skulle flyttes til Aalborg, men kan blive i sit lokalområde, hvor familie og venner vil have bedre muligheder til at besøge og hjælpe til, samtidig er patienten også tæt på sin egen præst og sagsbehandler. Der er flere gode grunde til etablering af et hospice, eksempelvis koster en hospice-seng kun en tredjedel af en hospitalsseng. Hospicetanken indebærer en helhedspræget afhjælpning af patientens og de pårørendes mange artede problemer af såvel fysisk, psykisk, social, som åndelig karakter. Samtidig giver det jo arbejde og vi skal ikke sende penge ud af kommunen, så der er jo flere gode grunde til at få et hospice i Frederikshavn.