Hvor er troværdige?

Hvor findes der en troværdig politiker?

Nu kan vi endelig få det valg overstået, der har været ført valgkamp fra begge sider i over et år. Politikerne er ved at falde over hinanden for at love og bare vi stemmer på dem så får vi det godt, men ingen tør fortælle hvad for slemme tanker de har? Et parti lover, at hvis vi stemmer på dem, så bliver skatten sat ned, både for arbejde og erhvervslivet og en almindelig LO/arbejderfamilie vil få 45.000 kr. mere om året, og mændene vil få lov til flere koner (så bliver der også brug for flere penge), men hvor kommer de fra, når det ikke skal betales så meget i skat? Et andet parti har sat sig mellem to stole, de arbejder sammen med den ene side og laver forlig om at afskaffe efterlønnen for de nedslidte, fordi vi ikke har råd, men samtidig skal vi sende mange flere penge til ulandene, samtidig vil de så have den anden side som statsminister? Et andet parti siger, vi er et arbejderparti og vil ikke forringe efterlønnen, men for at få en grænsekontrol, for ikke at få de fremmede ind i landet, ja, glemmer man alt om, hvad der er lovet. Men det er, når der har været røveri, at der skal kontrolleres, så det var måske ved udkørslen, der var brug for kontrol, så det, der er røvet, ikke kommer ud af landet? Men nu skal der jo spares 400 mio. kr. på politiet, så er der heller ikke råd til det. Så er der partier, der lover, at hvis de kommer til, så lover de bod og bedring på sundhed og dagpenge m.m., den nuværende har jo halveret dagpengeperioden sammen med grænsepartiet, og der mangler mange penge i kassen, og hvorfor gør der så det? Der er blevet givet mange penge i skattelettelser til dem, der i forvejen havde nok (skattepligt på over 300.000 kr.). De penge skal jo hjem igen, og hvordan får vi så det? Jo, det viser efterlønsforliget, og det er så her, at jeg efterlyser en troværdig politiker, der tør fortælle, hvad det egentlig betyder for den enkelte arbejder? Det er ikke kun 2 år mere på arbejde, nej, i dag har en, der har sparet pension op et bundfradrag på 13.800 kr. og en modregningsprocent på 60, når forliget bliver vedtaget (det gør det desværre nok), så er bundfradraget Kr. 0 og modregningsprocenten er 80, og dem der har indbetalt til efterlønnen kan få deres penge udbetalt, og så bliver der et endnu større hul i kassen, så hvem er det der kommer til at betale? Alle politikere siger så sammenstemmende, at der bliver mangel på arbejdskraft, men nu har jeg siden sidst i halvtredserne hørt, at om få år, så vil der være mangel på arbejdskraft, men uden det er sket, og nu har vi delvis lukket grænserne op, så billig arbejdskraft strømmer ind, og der bliver lavet virksomheder som ApS for dem, og når der så skal betales skat og moms, så lukkes firmaet, da der ikke er penge til det, men det er der jo også andre herhjemme, der har fundet ud af ved at lave et holdingselskab, for at sætte deres overskud over i det. Hvad med at sætte en stopper for det? Der vil da være mange penge at hente, måske, så hvor findes den troværdige politiker, der vil gøre noget ved det.