Hvor er vi kommet langt efter den kolde krig

Europa-Parlamentets plenarsamling i maj var præget af, at udvidelsen står for døren. For første gang deltog observatører fra de nye medlemslande i gruppe- og udvalgsmøderne samt i plenarsalen. Observatørerne er udvalgt fra deres nationale parlamenter, fordelt udfra det antal mandater hvert land er berettiget til. Observatørerne får dermed en rolig indføring i arbejdet, som er uden det pres, jeg følte i starten, hvor jeg som nyt medlem af Europa-Parlamentet skulle levere fra dag i form af aktiv deltagelse i udvalgsarbejdet, lave stemmelister og deltage i forhandlinger og udtalelser, mens jeg stadig var ny og fremmed i systemet. Observatørerne har taleret i gruppe- og udvalgsmøder og under plenarsamlingerne, men ikke stemmeret. Efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2004 vil vi givet se mange af observatørerne blive "rigtig" valgt til Parlamentet. Observatørernes fordeling vil ikke ændre på den nuværende fordeling mellem de tre store politiske grupper. Der er flest i den konservative-kristlige gruppe, næstflest i den socialistiske gruppe og tredjeflest i den liberale gruppe. Som sædvanligt var det en travl samling med en række vigtige debatter og beslutninger, og endvidere sluttede møderne sjældent før midnat. MILJØULYKKER som Seveso i 1976, Toulouse i 2002, samt olietankernes Erikas og Prestiges forlis, i vores egne farvande kan nævnes den ulykke i Østersøen, hvor to skibe stødte sammen og forårsagede stor forurening på Lolland/Falster, viser klart, at man må bestalte en mere effektiv miljøbeskyttelse og miljøansvar i EU. Kommissionen har derfor fremlagt et direktivforslag om fælles regler for miljøansvar, der bygger på princippet om "forureneren betaler". Det er naturligvis en meget kompliceret sag - både juridisk og politisk, men Europa-Parlamentets beslutning skabte en god balance imellem det komplekse og følsomme i forslaget. POLENS præsident Aleksander Kwasniewski talte under et højtideligt møde i Europa-Parlamentet. Han understregede, at det var en stor oplevelse at tale i Europa-Parlamentet og mindede om den kommende folkeafstemning i Polen om EU-medlemsskabet. Præsidenten forventede. at polakkerne ville sige ja til et forenet Europa. "Europa vokser sammen, vi har en fælles arv, men der er også stor mangfoldighed". Præsident Kwasniewski erindrede om, at Polen har en turbulent fortid, hvor landet ofte har været bytte for andre magter. "Men efter sovjetisk dominans er vi nu med i en gruppe af venlige og samarbejdsvillige lande i EU". DE TOTALITÆRE systemer er fjernet efter blodløse revolutioner i Østeuropa. Præsident Kwasniewski pegede på, at USA 2 gange har hjulpet Europa med at vinde freden og få fjernet totalitære regimer. "Det er nødvendigt med et samarbejde mellem Europa og USA for at sikre freden i verden", sluttede præsidenten. Det var en god og stærk tale som jeg helt kan tilslutte mig, og det er ganske klart at Polen og de nye lande er ikke det nuværende EU-15 underlegen når det gælder udenrigspolitikken. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, dengang jeg var soldat og deltog i militærøvelser på Sjælland, hvor Livgarden som øvelsesoplæg havde enheder fra Polen/Østtyskland som formodede modstandere. Det er senere blevet bekræftet udfra deres angrebsplaner, at det var realistisk modstander i årene under den kolde krig og inden murens fald. Hvor er vi kommet langt, og hvor er det godt, at de gamle planer kan skrottes og at vi nu lever i fredelig sameksistens i vores del af verden. GENOPBYGNINGEN af Irak handlede om økonomisk og politisk genopbygning, hvor der var bred enighed om, at FN bør spille en central rolle i genopbygningen. Der var også enighed om, at man børe lære af de mange bitre erfaringer med uenighed mellem EU-landene om krigen i Irak. Det har uden tvivl svækket EU's indflydelse, så der bør arbejdet ihærdigt på at der skabes større enighed fremover blandt EU-landene. EU har afsat 100 mio. euro (742 mio. kr.) til humanitær støtte i Irak. Under debatten blev der udtrykt glæder over, at Saddam Hussein var faldet og det irakiske folk kan genopbygge deres land som et fredeligt land med et demokratisk styre som grundpille. Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem af Europa-parlamentet for Venstre. E-mail: nbusk@europarl.eu.int