Lokalpolitik

Hvor er vi på vej hen?

POLITIK:Kære Byråd, Gennem utallige avisskriverier kan man som ansat ved Frederikshavn Kommune følge med i den heftige debat der foregår de politiske partier imellem. Og - ja det er heftigt, men hvor konstruktivt er det så lige for os som ansatte at følge vores arbejdsplads, Frederikshavn Kommune, udsat for skud affyret af de politiker vi gennem en demokratisk proces har været med til at vælge. Nej ¿ det er ikke spor motiverende for os som ansatte ¿ den ene dag købt ¿ den næste dag solgt! Lad os nu få en gennemarbejdet proces i gang her ved de økonomiske forhandlinger der skal til at starte op, en proces hvor der tænkes på borgerne og ikke kun på politiske ideologier. Økonomien skal hænge sammen ¿ ja - det er klart, men hvad med at lade en økonomisk ¿vismand¿ se på de oplæg der er lavet af ansvarlige mennesker og sige ¿ enten Go for it, eller duer ikke ¿ det er en ¿ommer¿. Som ansat er og har det været en i forvejen utrolig presset situation vi blev sat i ¿ ikke blot kommunesammenlægning, men også flytning/flytninger ¿ vi står som ansatte stadig og venter på et svar ¿ hvor er vi på vej hen? Ingen skal være i tvivl om, at vi ønsker samarbejde på kryds og tværs, vi er faktisk stolte af og glade for vores arbejdsplads, men vi tillader os at gå ud fra, at I som politikere yder os respekt og nærvær og ikke kun tænker på, om jeres politiske ideologi nu holder vand. Opfordring til jer som politisk valgte - kom på besøg ved os ansatte ¿ det kunne være et godt udgangspunkt ¿ inden der blev talt besparelser og store nedskæringer. De konsekvenser besparelser og nedskæringer får for os og vores borgere er vi de første der kan fortælle jer om, så kom på besøg ¿ vi vil glæde os til at se jer ude i det kommunale bagland. Den forestående proces der ligger med forhandlinger i den nærmeste fremtid ¿ bør være en oplagt chance for at lytte til hinanden og huske at sikre jer, at vi som er ansatte har forståelse for og indsigt i de visioner og tanker I som politikere gør jer. Det er jo rent faktisk os der skal udføre det arbejde i sætter i gang ¿ det er os der skal se borgerne i øjnene og forklare (eller forsøge) de besparelser der bliver igangsat. Frederikshavn er en kommune i bevægelse ¿ lad nu ikke politiske ideologier og indbyrdes vrede sætte en stopper for dette. Held og lykke med forhandlingerne ¿ vi er lige her ¿ når I har brug for os.