EMNER

Hvor er vision?

VK:Der har i flere år kørt en debat om, hvad Socialdemokratiets nye ¿projekt¿ skal være. Heri ligger implicit en erkendelse af, at S' gamle projekt har vundet, mens de konservative og liberale projekter (m.fl.) ikke er blevet til andet end støvede partiprogrammer. Kan man virkelig forlange, at S, som langt hen ad vejen har haft den nuværende velfærdsstat som sit politiske projekt, skal komme med et helt nyt projekt, blot fordi deres gamle i så høj grad er blevet gennemført? For mig at se virker det som den omvendte verden, at det er Socialdemokraterne og ikke K eller V, som folk forlanger et nyt projekt af. Hvor er deres projekter for fremtidens samfund? Bare fordi man sidder på regeringsmagten betyder det vel ikke man er fritaget for at tænke længere fremad end næste valg. For det kan vel næppe siges at være et nyt projekt blot at have overtaget velfærdsstaten som religion, som det synes at være tilfældet med V og K. Hvor er den liberale vision for det moderne samfund? Kan det virkelig passe, at alt, hvad der er tilbage af de liberale tanker om en stat, hvor kun et minimum af opgaver varetages af staten, er fritvalgsordninger, hvor vi selv kan bestemme, hvor vi vil behandles, når vi bliver syge, eller hvem der skal levere hjemmehjælpen til os når vi bliver gamle? Og hvad med de konservative? Er alt, hvad der er tilbage af konservatismen nogle skattelettelser til de rigeste engang hvert andet år og en evig stramning af straffene? Var det ikke mere naturligt, om man i stedet for at kræve et nyt projekt fra S krævede et nyt projekt fra V og K, som i en evig jagt på median-vælgeren fuldstændig har opgivet deres egne visioner for et anderledes samfund og i stedet har overtaget velfærdsstaten som svaret på alle spørgsmål?