Hospitaler

Hvor er visioner?

at optimere driften af sygehuse herunder de psykiatriske sygehuse og specialopgaverne, som fornuften tilsiger, bør klares i et fællesskab med regionerne som den koordinerende faktor, der er også visse regionale planopgaver som med fordel kunne klares med regionen som koordinator!

Regionspolitikerne har hidtil brugt tiden på at forklare og klage over manglende muligheder for at kunne udskrive skatter og den dermed manglende indflydelse som følge af statslig styring, det er som jeg ser det en anden måde at erkende egne evner til at løse opgaven i regionerne på! De enkelte regioner har brugt kræfterne på at markere egne territoriale grænser, frem for i samarbejde at udvikle stærke kompetencer på de enkelte sygehuse og i den enkelte region. I Region Nordjylland er det efter min opfattelse meget tydeligt, at her mangler evnen til visionære beslutninger og optimering af de økonomiske midler set i sammenhæng, det er måske politiske studehandler. Regionsrådets klogskab fremhæves gennem placering af det nye sygehus i et område, hvor det konflikter fredede bygninger, hvor det måske efterfølgende viser sig, at tilkørselsforholdene er vanskelige og stærkt omkostningskrævende at udvide. Det kan vel ikke tænkes, at bundforhold i området kan komme til at virke fordyrende på projektet. Det er, som om politiske diskussioner om skyld og manglende penge absolut skal fortsætte. Jeg tror faktisk, at Ulla Astman har ret i, at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige. Det politiske flertal Socialdemokratiet og Venstre med støtte fra SF vil gøre sit til, at det lykkes at opretholde det politiske plejehjem i form af regionerne! Misbrug af skatteydernes penge og manglende evne til at træffe visionære beslutninger i rette tid, medfører altid skadelige virkninger i området! Ved rettidig omhu vil der kunne skabes dynamik og muligheder, til glæde for den enkelte arbejdsplads på kort og langt sigt, det vil også medvirke til tryghed i jobbet, arbejdsmiljøet i den offentlige virksomhed, kan måske gennem ledelsen forbedres.