Hvor farlig er salpetersyre?

Udslip af salpetersyre på Amager har medført påbud om at blive inde og lukke døre og vinduer.

Hvor farlig er salpetersyre?

Hvad sker der, hvis man kommer i kontakt med salpetersyre?

* Salpetersyre er en stærk syre. Den er vandklar, farveløs og stærkt ætsende.

* Syren er findes i to former; salpetersyre og rygende salpetersyre.

* Syren er brandnærende, og må ikke komme i kontakt med gnister, gløder eller flammer.

* Syren er stærkt ætsende og forårsager i koncentreret form misfarvning af huden i form af gullige pletter og brandsår i øjne og luftveje.

* Salpetersyre anvendes som oxiderende syre i fremstilling af mange kemiske forbindelser og er en vigtig råvare i gødningsindustrien.

* Salpetersyre kaldes også rød, rygende salpetersyre.

Sådan skal du forholde dig, hvis du kommer i kontakt med salpetersyre:

* Ved indånding: Få masser af frisk luft, hold dig i ro og søg skadestue ved ubehag eller reaktion.

* Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge.

* Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle i mindst 15 minutter. Tag på skadestuen. Skyl øjet under transporten.

* Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue.

Kilder: Giftlinjen, kemikalierogsikkerhed.dk

/ritzau/