Hvor går du hen, natur

SF og Jørgen Bing tager i NORDJYSKE mod invitationen til at besøge min bondegård, det bliver engang i februar, og det glæder vi os til.

Det er endnu ikke lykkedes for Jørgen at fremskaffe konkrete tal for landbrugets udvikling i kommunen, måske derfor fortsætter Jørgen med at fortælle hvordan han føler det foregår. At det ikke har været muligt at finde tal for Hjørring kommune kan skyldes at Hjørring ny er meget ny, og det kan være svært at beskrive udvikling på bare et år. Jeg har været inde på Danmarks Statistik og fundet nogle mere globale tal for hele Danmark. De fortæller ikke konkret hvor mange dyr der er, men mere hvor meget de skider, men det kan da også være interessant. Hos Danmarks Statistik kan vi også se, at danske landmænd i perioden 1999 til 2005 dyrkede 2.689.000 ha. Mens vi i 2005 dyrkede 2.589.000 ha. Og at der i samme periode er plantet 18.000 ha med skov. Små ændringer, men dog den rigtige vej for dem der ønsker mindre landbrug og mere natur. Og ja, brakken blev sløjfet sidste år, så vidt jeg husker ikke et ønske fra landbruget, men fra politikere. De begrundede det vist med høje brødpriser og verdensøkonomi. For mig betød det, at jeg kunne fordele køernes efterladenskaber på et lidt større areal, en rigtig god ting for miljøet. For at drive landbrug i Danmark kræves der en flerårig uddannelse, og derudover skal jeg dokumentere hvor mange dyr jeg har, hvor meget de skider og også hvor jeg gør af det de nu gør. Hvorfor skal politikere ikke vide konkret, hvor stort er areal der drives landbrug på, før de på befolkningens vegne beslutter at gøre indhug i spisekammeret?