Hvor går grænsen?

I det øjeblik en privat borger eller virksomhed får penge, eller en modydelse, for et stykke arbejde som de udfører, skal der betales moms eller skat til skattevæsenet. Private borgere kan ikke straffes, hvis de er modtagere af et stykke sort arbejde. Derimod kan virksomhederne straffes hvis det er åbenbart, eller at de er vidende om, at den der udfører et stykke arbejde ikke betaler moms eller skat. Det sker med bøde eller fængselsstraf. Hvis man udfører sort arbejde, kan man straffes med bøde eller fængselsstraf helt op til to år, hvis det sker forsætligt. Såfremt det sker forsætligt, og det handler om et beløb over 100.000 kroner, skal retten tage stilling i en straffesag - hvis beløbet er under, kan ToldSkat administrativt udstede en bøde. Hvis man f.eks. forsætligt snyder skattevæsenet for 500.000, tager retten stilling i en straffesag, og almindeligvis vil det betyde, at man får tre måneders ubetinget fængsel. Fængselsstraffen udmåles blandt andet ud fra størrelsen af det unddragne beløb. Endelig er der altid en tillægsbøde, svarende til det beløb som man har undladt at betale. Skatteregionerne holder øje med momsregistrede virksomheder, mens de kommunale skattekontorer har kontrol med både virksomheder og borgernes personlige indkomst og skat. I løbet af 2005 vil de kommunale skattekontorer blive lagt sammen med ToldSkat-regionerne.