Retspleje

Hvor har hykleriet gode kår i disse tider

FOGH-BREV: Statsminister Anders Fogh Rasmussen er medunderskriver på en udtalelse om USA og Irak, som i et lidt større perspektiv er et skoleeksempel på den dobbeltmoral og manglende evne til at fastholde et synspunkt, der er så kendetegnende for USA og dets venner. Fogh og hans kollegaer skriver: "Det egentlige bånd, som forener USA og Europa, er de værdier, vi står sammen om: demokrati, individuel frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed". Man må spørge Fogh: Deler du USA's syn på dødsstraf, behandlingen af fangerne på Guantanamo-basen, Kyotoaftalen, opsigelsen af ABM-traktaten, nej til forbud mod landminer, krigsforbryderdomstolen, USA's foragt for FN-demokratiet, hvis FN's beslutning går USA imod, venskabet mellem USA og Saudi-Arabien, Kuwait samt andre stater på den arabiske halvø, som med hensyn til demokrati, individuel frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed er på niveau med Irak, men som er venner, fordi de tjener Amerikas interesser? Fogh skriver: "Ifølge FN-Pagten påhviler det FN's Sikkerhedsråd at opretholde fred og sikkerhed i verden. I dette øjemed må FNs Sikkerhedsråd opretholde sin troværdighed ved at sikre fuldstændig overholdelse af sine resolutioner. Vi kan ikke tillade, at en diktator systematisk krænker disse resolutioner. Hvis de ikke overholdes, vil Sikkerhedsrådet miste sin troværdighed, og verdensfreden vil lide skade". Man kan kun være enig i, at FN's resolutioner skal overholdes, men Foghs og USA dobbeltmoral er til at tage at føle på, når man nu i årevis har været vidne til, hvordan Israel med USA's fulde politiske og økonomiske opbakning systematisk har haft held til at ignorere FN's resolutioner om tilbagetrækning fra de besatte områder. Hvordan kan Fogh have fælles værdier med et USA, som støtter en af de mest brutale og kyniske besættelsesmagter i nyere tid. Det er svært at se, at Israel behandler palæstinenserne bedre, end Saddam har behandlet kurderne. Hvordan kan det være, at Israel kan slippe af sted med at optræde på niveau med den magt, som besatte Danmark i første halvdel 40'erne? Fordi Israel tjener USA' s interesser. Fogh skriver: "Herved har vi sendt et klart, fast og utvetydigt budskab om, at vi ønsker at frigøre verden for den trussel, som Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben udgør". Man kan kun være enig i, at masseødelæggelsesvåben er noget, fanden har skabt, og de burde fjernes fra jordens overflade, og det er måske ikke at forlange, at Fogh skal kræve USA's masseødelæggelsesvåben destrueret, men hvorfor kræver han ikke Israels masseødelæggelsesvåben fjernet. Hvor er konsekvensen i synspunktet? Hvor har hykleriet gode kår i disse tider. Og hvor kan man blive forstemt, når en ukritisk og følgagtig presse ikke stiller Fog og Bush de spørgsmål, der kan afsløre deres dobbeltmoral.