Børnepasning

Hvor høj en pris skal børnene betale?

ÅBENT BREV - Hvis de foreslåede besparelser i afdækningskataloget på daginstitutions-, skolefritids- og klubområdet vedrørende det kommunale budget for 2005 gennemføres, vil det nærmest blive umuligt at udføre et pædagogisk forsvarligt arbejde. Vi frygter, at der bliver tale om ren pasning og opbevaring. I en 60 børns børnehave skal der ifølge afdækningskataloget skæres 15,6 timer pr. uge og i en 150 børns skolefritidsordning 48 timer pr. uge. Der bliver altså ganske enkelt mindre tid til det enkelte barn. Allerede i dag ligger Brønderslev i den lave ende rent normeringsmæssigt i forhold til sammenlignelige kommuner. Arbejdsforholdene er allerede nu så pressede, at det er vanskeligt at yde den service, børnene og forældrene har krav på. Sammenholdt med udefrakommende krav som læreplaner, øget rummelighed, økonomisk decentralisering m.v. uden tilførsel af ressourcer, vil normeringsforringelserne belaste det psykiske arbejdsmiljø for personalet - i værste fald med flere sygemeldinger til følge - og forholdene for børnene i urimelig grad. I afdækningskataloget lægges der endvidere op til lukning af byens eneste vuggestue, hvilket vil betyde at der ikke længere er nogen valgmulighed mellem vuggestue eller dagpleje, og altså kun tilbud med ufaglært personale til de 0-3 årige. Ydermere lægges der op til nedlæggelse af pladser i special- og funktionsklassen og på Heldagsskolen. Paradoksalt nok lægges der samtidig op til, at forældrene skal betale mere for en ringere vare, idet forældrebetalingen i daginstitutionerne foreslås forhøjet fra 32 til 33 procent. Vi må derfor spørge politikerne om I mener, at de omfattende besparelsesforslag i afdækningskataloget på nogen måde harmonerer med kommunens slogan "Brønderslev - hverdagssmart, familierart, oplevelsesnært, budgetvenlig".