Hvor kommer al den kuldioxid fra?

8. og 9. oktober kan alle interesserede se, hvor de omtalte mængder CO2 kommer fra. Energiselskabet Vattenfall arrangerer nemlig besøg på Nordjyllandsværket, Vodskov. Nordjyllandsværket er et kulfyret kraftvarmeværk, og i disse tider med klimaforandringer og drivhuseffekt vil Vattenfall gerne signalere miljøbevidsthed ved at rense røggassen for CO2. Under tryk bliver CO2 flydende og kan dermed pumpes derhen, hvor undergrunden viser sig at være egnet til lagring. Det vil i givet fald være på mindst 700 meters dybde i et lag af sandsten. Ovenover skal der være et tykt lag af ler eller lersten, som forhindrer den flydende kuldioxid i at stige op. Hvis CO2-lagringen kan gennemføres, forventes det, at der bliver tale om 1,8 millioner tons pr. år i 20 år. De seismiske undersøgelser vil finde sted efter nærmere aftale med de berørte lodsejere. Det ventes at blive efter høsten i år. Ud fra undersøgelserne vil der blive valgt to eller tre steder til prøveboringer, der giver et nøjagtigt billede af lagene i undergrunden. De vil kunne gennemføres i 2009. Hvis alt går som planlagt, kan CO2-lagringen formentlig begynde i 2013.