Lokalpolitik

Hvor kommer Styrelsesloven ind i fyringssag?

HØGSBRO-SAGEN:I forbindelse med fyringen af Henriette Høgsbro har jeg spekuleret over, om Styrelsesloven har været taget op til overvejelse over for Hals Kommunes ansvarlige politikere. For i den sidste ende er det kommunalbestyrelsen i Hals Kommune, der har ansvaret for Hals Kommunes drift. Styrelseslovens § 61 siger: "§ 61 c. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpel uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke. Stk. 2. Påtale efter stk. 1 kan kun ske efter tilsynsmyndighedens begæring. Et tilsynsråds afgørelse herom kan ikke indbringes for indenrigsministeren. " Blot lidt til eftertanke om en uanstændig håndtering af fyringssagen fra Hals Kommune som arbejdsgiver med ønsket om en forsinket god jul samt et godt nytår.