EMNER

Hvor kragerne vender

Udviklingen og landbrugets ændrede produktionsvilkår betyder fald i befolkningstallet i hver tredje kommune. Ny dokumentarserie undersøger, hvordan de egne i Danmark kan undgå at forfalde

Ej­nar Tyl­vad, der er med­vir­ken­de i ¿Jag­ten på Land­li­vet¿, er gået fra at være ar­bejds­mand til at stå i spid­sen for et eks­klu­sivt bryg­hus et sted der­ude, hvor de fle­ste for længst er vendt om.Foto: Documentary.dk

Ej­nar Tyl­vad, der er med­vir­ken­de i ¿Jag­ten på Land­li­vet¿, er gået fra at være ar­bejds­mand til at stå i spid­sen for et eks­klu­sivt bryg­hus et sted der­ude, hvor de fle­ste for længst er vendt om.Foto: Documentary.dk

De fleste har sikkert prøvet at køre igennem forladte landdistrikter i den yderste del af landet. Her kan synes næsten spøgelsesagtigt med de tomme butikker, boliger og landbrugsejendomme. Forladtheden minder om, at der tidligere har været mennesker, som har haft deres gang der. Afvandringen fra land til by er en realitet i dagens Danmark. 100 mio. kvm bygninger står tomme rundt om i landet - og mange af dem i yderdistrikterne. Det er temaet i et nyt filmprojekt, ¿Jagten på Landlivet¿, der sendes i seks afsnit på DR2 i den kommende tid. Her tager værten seerne med ud, hvor kragerne vender, og der bliver fortalt historier af dem, der frivilligt har valgt at blive derude. Interessen for de ydre landdistrikter er i den grad berettiget. En tur langs den jyske vestkyst afslører landsbyer, der stille og roligt er ved at kvæle sig selv ihjel. Hvor ingen gider flytte til, og hvor dem, der bliver boende, sidder tilbage i gældsfælder på grund af kraftigt faldende huspriser. Gunnar Lind Haase Svendsen er lektor ved Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Han har gennem mange år studeret livsvilkårene på landet, og han mener, det er afgørende, at politikerne foretager en principiel beslutning omkring de ydre landdistrikter. Enten skal de lukkes, ellers skal der investeres. - Jeg lavede feltarbejde i en lille by, der hedder Birket på Nordvestlolland, og den var klar til at blive lukket ned. Der var kun gamle mennesker tilbage, og byens ansigt så i det hele taget ikke for godt ud. - Politikerne må vurdere, om områderne skal laves til landbrugsjord, rekreative områder eller investeringsobjekter, så der bliver en rimelig mulighed for, at der kommer tilflyttere, siger Gunnar Lind Haase Svendsen. Han foreslår, at man investerer i multifunktionelle centre, hvor to-tre mindre landsbyer kan opføre ét hus, der samler offentlige ydelser som skole, læge og bibliotek. Derudover skal man have det frivillige foreningsliv med indover sammen med private virksomheder. De tre parter kan sammen skabe gode resultater. - Man har meget positive erfaringer med sådanne projekter i Holland, hvor man inden for de sidste fem-ti år har bygget over 60 multifunktionelle centre. De har den effekt, at de giver en fysisk og social sammenhængskraft. Og der er ikke længere 30 kilometer til skolen, men to, siger Gunnar Lind Haase Svendsen. Og landdistrikterne ér vigtige. - Der bliver skabt noget, der hedder socialkapital. Man opbygger tætte netværk og tillid, og det er vigtige ressourcer i vores samfund. De mødesteder, der allerede er derude i form af foreninger og sportsklubber, er grobund for innovation. Se bare på vindmølleeventyret: Man kender nogen, der kender nogen, og pludselig har man skabt en vindmøllepark, siger Gunnar Lind Haase Svendsen. Sol, slam og slum Formålet med filmprojektet har ifølge producent Flemming Helsted Juul været at lave en stribe film, der sætter fokus på problemer og løsninger i egne med tilbagegang og svigtende indbyggertal. - Vi har forsøgt at arbejde med stoffet på en måde, så unge mennesker også gider beskæftige sig med problematikken. Det er sgu ikke så sexet med de her forsamlingshus-lukninger og skoledebatter. Ofte er det jo tordenskjoldsoldaterne - gymnasielæreren og de to gårdmænd - der sidder og diskuterer tingene derude. Og vi vil gerne bidrage med en frisk fortælleform, der appellerer til de unge, og som samtidig sætter fokus på nogle af de interessante problemstillinger, der er ude på landet, siger Flemming Helsted Juul. Produktionsteamet har kørt 10.000 kilometer i skønne egne, i sol, slam og slum. De har fundet tomme bygninger - og bygninger, der har været forladte, men som nu er fyldt med liv takket være lokale ildsjæle. I dokumentarserien ¿Jagten på Landlivet¿ bliver seerne konfronteret med livet på landet anno 2007. I den dokumentariske roadmovie stifter vi bekendtskab med et velbegrundet mismod midt i en opgangstid. Og vi får historier fra dem, der bliver derude, mens alt fra bagere til biblioteker forsvinder. { ¿Jagten på Landlivet¿ i seks afsnit på DR2. Første afsnit var 29. oktober, og serien løber til 3. december.