Hvor kragerne vender

Den kollektive trafik har åndenød, og borgere i mindre byer føler sig isolerede

NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Ruter er nedlagt, og andre er omlagt. Det var konsekvensen i 2003, hvor Nordjyllands Trafikselskab (NT) skulle spare 10 millioner kroner på busdriften i Nordjyllands Amt. - Amtet og regeringen pålagde os en sparerunde. Men derudover har kommunerne også selv sparet i den kollektive trafik, siger Ole Schleemann, der er køreplanschef i Nordjyllands Trafikselskab. Men uanset hvem der svinger sparekniven, så er det borgerne i blandt andet Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner, der mærker konsekvensen. På grund af besparelserne er der i de tre kommuner skudt 13 teletaxaforbindelser op som en slags erstatning for den faste busdrift. Ole Schleemann erkender, at den samlede besparelse har givet forringelser for en række passagerer - især i yderområderne, men at der også er sket flere forbedringer. - Vi oplever da vrede kunder. Dels er det altid svært, når man skal vænne sig til, at der sker ændringer i sin normale transport, og dels indebærer teletaxa jo, at du skal bestille en taxa og ikke bare stige på bussen, som før. Det er heller ikke muligt at få klippekort til en teletaxa, hvilket der også kommer klager over. Men folk er nok nødt til at se tingene på den måde, at hvis ikke de havde teletaxa-ordningen, var der slet ingen transportmuligheder, siger Ole Schleemann.

Forsiden