Hvor længe skal vi høre på dette borgerlige skattevås?

VK-OPLÆG:2.4. påstod skatteminister Sv. E. Hovmand, at Socialdemokratiet ikke med sit skatteoplæg ønsker skattelettelser, og at Nyrup-regeringen satte skattetrykket i vejret. Begge påstande er forkerte. Forskellen på VK-partiernes skatteforslag og S-forslaget er, at VK-forslaget finansieres ved hjælp af "en lavere vækst i det offentlige forbrug" - som det hedder på Fogh-regeringens sprog. På almindeligt dansk betyder det: nedskæringer i den offt. service. Med VK's - af DF støttede - skatteforslag vil kommunerne og amterne komme til at mangle penge til børnepasning, skoler, hospitalsbehandling og ældrepleje. De 125 kr., som kassedamen får i skattelettelse, skal hun betale mange gange mere i øget udgift til pasning af sine børn. Her gælder skattestoppet som bekendt ikke, og det gør det heller ikke m.h.t. bus og tog eller for voksen- og arbejdsmarkedsuddannelser mv. Det socialdemokratiske skatteforslag sikrer derimod et loft over daginstitutions-udgifterne svarende til 1000 kr. , hvor en vuggestueplads i dag koster i snit 2500 kr. og en børnehaveplads 1500 kr. Et folkepensionist-ægtepar får 6300 kr. mere om året i kraft af S-forslaget, derved at DF's ældrecheck - der blev en så stor skuffelse for så mange folkepensionister - erstattes af et højere pensionstillæg. Og i modsætning til Fogh-regeringen sender Socialdemokratiet ingen ekstraregning til kommuner og amter! Der sker altså ingen udhuling af den socialdemokratiske besparelse for daginstitutions-pladserne og den øgede støtte til 730.000 førtids- og folkepensionister - sådan som det sker med Fogh-regeringens skatteforslag. Pengene til S-skatteforslaget hentes bl.a. fra et loft på 100.000 kr. over, hvor meget man kan trække fra i pensions-indbetalinger, en fjernelse af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten – der især er til gavn for de dyre huse; de 20 pct. dyreste huse får en lettelse på knapt 50 pct. mod kun 4 pct.s lettelse for de 20 pct. billigste huse - en højere beskatning af gassen og olien i Nordsøen og af de multinationale selskaber og endvidere fra en overskuds-beskatning i virksomhederne. De borgerlige går hårdt imod disse beskatninger - især overskuds-beskatningen. Men når det danske skattetryk er højere end mange andre landes, skyldes det, at virksomhederne i disse lande bl.a. betaler ofte meget høje sociale afgifter. Derfor kan der vel ikke være noget galt i at bringe den danske skatteopkrævning mere på linie med udlandets, sådan som Socialdemokratiet vil gøre det. Og læg så mærke til, at "den lille mands' parti", Dansk Folkeparti, støtter Fogh-regeringens delvist ufinansierede og socialt skæve skatteforslag, mens DF afviser det fuldt finansierede og socialt afbalancerede S-skatteforslag. Det er meget tankevækkende! Så er der skatteministerens påstand om, at skattetrykket steg i Nyrup-perioden. Påstanden er forkert! Skatte-afgiftstrykket blev fladet ud i Nyrup-perioden – med faldende tendens. Pct.-tallene var: 48,8 - 49,9 - 49,3 - 49,9 - 50,1 - 51,2 - 48,8 og 49,0 iflg. Danmarks Statistik. Og hver gang de borgerlige har dannet regering i efterkrigstiden er skatte-afgiftstrykket blevet øget! Det blev således øget fra 18 til 23 pct. under V-regeringen 1945-47, fra 20 til 23 pct. under VK-regeringen 1950-53 (skattetrykket blev sænket under S-regeringen 1947-50) fra 32 til 42 pct. under VKR-regeringen (dvs. Danmarks-rekord mht. skattestigning i parlamentarisk tid) fra 41 til 43 pct. under V-regeringen i 1974, og det steg fra 43 til over 50 pct. for første gang i 1988 og endte på 49 pct. under Schlüter-regeringerne 1982-93. Det var dengang skatteministeren hed Anders Fogh - før han måtte gå af som minister p.ga.. en lidt for kreativ bogføring. To tredjedele af skattestigningerne efter krigsafslutningen i 1945 er gennemført af borgerlige regeringer, skønt de kun har siddet i en tredjedel af perioden. Der er derfor grund til at spørge: Hvor længe endnu skal vi blive ved med at høre på dette borgerlige vås om, at socialdemokraterne sætter skatte-afgiftstrykket i vejret, mens de borgerlige sætter det ned – når det faktisk forholder sig lige omvendt?