Skattepolitik

Hvor længe vil Venstre lyve?

Under Folketingets afslutningsdebat nævnte såvel statsministeren som Venstres politiske ordfører Troels Lund-Poulsen, at man under S-regeringerne altid oplever stærke stigninger af skattetrykket.

Det samme påstod Bertel Haarder kort forinden i en samtale med DR, hvor han blev bedt om at redegøre for den afgørende forskel på en S-ledet og en V-ledet regering. På avisernes debatsider skriver Venstre-folk det også igen og igen. En løgn bliver ikke til sandhed, uanset hvor mange gange den gentages. Kendsgerningen er, at to tredjedele af skattetrykket siden 1945 stammer fra perioder med borgerlige regeringer, skønt de kun har siddet i en tredjedel af perioden. Under Poul Nyrup var skatteafgiftstrykket det samme, da han gik af i 2001, som da han kom til i 1993 nemlig 48 pct. af BNP. Under Anker Jørgensen steg trykket kun fra 42 til 43 pct. Men VKR-regeringen gennemførte den største skattestigning i parlamentarisk tid nemlig fra 32 til 42 pct., og den borgerlige Schlüter-regering blev den første regering i verden, som i 1988 satte skatteafgiftstrykket op over 50 pct. Det var for resten dengang skatteministeren hed Anders Fogh Rasmussen. Trods hans skattestop er skatteafgiftstrykket nu steget fra 48 til 50 pct. Under Schlüter steg marginalskatten med 5 pct., under Nyrup blev den sænket med 5 pct. Under Fogh er den blevet sænket med 0,4 pct.! (Nulkommafireprocent). ”Vi vil ikke brandbeskatte folk” sagde Venstres karismatiske ordfører Troels Lund-Poulsen. Jamen, hvad gør I så? Hvor længe endnu vil Venstre blive ved med at lyve om udviklingen af skattetrykket under S-regeringerne? Og hvor længe endnu vil medierne tie, hver gang det sker?