Hadsund

Hvor landsskadeligt

De politikere og naivt godtroende mennesker, der har åbnet for den store tilstrømning af muslimer til EU, har ødelagt Europa og mit fædreland for bestandigt. Den godmodige danske mentalitet og blødsødne holdning ringeagtes og udnyttes kynisk af de fremmede kulturer, som kræver, at vi skal indrette os efter deres synspunkter . Problemerne ses i sociale forhold, på skolerne og på arbejdspladserne med krav om specielle forhold og særbehandling for de "rettroende". Det sker praktisk talt aldrig, at en muslim konverterer i et ægteskab med en kristen. Det er altid den kristne, der må vige for det muslimske krav. Vi er de urene, som de ikke behøver at tage hensyn til. Det er kvalmende at se, når både præster og almene mennesker med selvforherligelsens tårevædede øjne beretter, hvordan de trodser flertallet af danskeres holdninger og modarbejder lovgivningens paragraffer om hjemsendelse af mennesker, der er trængt ind i vort land under falske forudsætninger. Disse mennesker mangler helt åbenlyst et indhold i tilværelsen og udnytter flygtningene til at erstatte tomrummet. Jeg anklager alle, der bærer den tunge ansvarsbyrde for landsskadelig virksomhed og ville ønske, der fandtes en straffelov der kunne stille dem til ansvar for at have ødelagt vort lands stabilitet samt fred og ro i både åndelig og bogstavelig henseende. Trygheden er for altid ødelagt for os og vore efterkommere. Iver Sørensen Himmerlandsgade 44, Hadsund, revi@wanadoo.dk