Hvor langt er vi parate til at gå?

I løbet af sommeren har DF - vanen tro - gjort sig bemærket med højst mærkværdige forslag. Første gang var, da Pia Kjærsgaard foreslog, at Danmark skulle opsige de internationale konventioner om menneskerettigheder. Begrundelsen var dybest set, at Danmark så kunne føre en grænseløs barsk politik over for dem ennesker, som Pia Kjærsgaard ikke bryder sig om. Anden gang var da Louise Frevert fra DF's folketingsgruppe foreslog, at forbyde al hovedbeklædning i folkeskolen. Målet er naturligvis at ramme muslimske elever, der bærer tørklæde. Selvfølgelig fik begge forslag straks støtte af de mest rabiate kræfter – og også nogle af NORDJYSKE's mere højreorienterede læserbrevsskribenter støttede idéen, hvilket ikke overrasker nogen. Mere rystende er det derimod, at en efterfølgende net-afstemning i avisen viste et pænt stort flertal for idéen. Måske skyldes det solstik, måske havde flertallet sendt fornuften på sommerferie – i hvert fald burde folk tage sig sammen og tænke lidt over, hvad det egentlig er, de siger! Begrundelsen for at opsige konventionerne er at, VK-regeringens politik er ved at komme i konflikt med disse, og at VK og DF således ikke rigtigt kan fiske flere stemmer på en stramning af udlændingeloven. Men hvis ikke VK-regeringens politik kan gennemføres inden for rammerne af de internationale konventioner, er det ikke nødvendigvis konventionerne, der er noget i vejen med; det kunne jo også være, at det er VK-regeringens politik, der er noget i vejen med. Menneskerettighederne er aftale mellem verdens nationer som et minimum for, hvordan mennesker har ret til at blive behandlet, og alle civiliserede lande anerkender disse rettigheder. De lande, som ikke gør det, er bl.a lande som Iran, Kina, mange lande i Afrikaosv. – lande, som DF altid betegner som middelalderlige, uciviliserede og underudviklede. Nu mener DF så, at Danmark skal følge disse lande trop, således at Danmark kan føre en grænseløs hård politik over for bestemte mennesker i vort samfund. I forbindelse med forslaget om at opsige konventionerne stiller Pia Kjærsgaard samtidig spørgsmål ved, hvad der egentlig er forkert i at diskriminere bestemte mennesker. Der er såmænd det forkerte i det, at alle mennesker nu engang er lige meget værd og har ret til at blive behandlet ens i et normalt samfund. Dette princip anerkender DF ikke – og det er den røde tråd i partiets politik, at der for en hver pris skal gøres forskel på mennesker. Dette er også gældende i forbindelse med forslaget om hovedbeklædning iskolerne. Kan man virkelig ikke selv hører, hvor tåbeligt det lyder? Et samfund, hvor myndighederne forbyder folk at have hat på i skolen? En af begrundelserne for forslaget har været, at det i Danmark er normal opførsel at tage sin hat af, når man er inde. Men skal det føre til dekreter fra myndighedernes side? Bliver det næste så, at man ved lov pålægges at tage sine sko af, når man træder ind i et fremmed hjem, fordi det er normal venlig opførsel? Det er åbenlyst, hvor tåbeligt det lyder, men hvis det kan genere nogle udlændinge, går målet om dette jo forud for alt andet hos DF. Men hvor går deres grænse? Skal en udlænding tvinges til at forlade sin plads i bussen, hvis en dansker står op? Skal en voldsmand, der overfalder en udlænding have lavere straf, end hvis han overfalder en dansker, fordi danskeren er mest værd? Skal en udlænding, der laver det samme arbejde som en dansker have lavere løn, fordi han som udlænding er mindre værd? Skal en dansker, der har brækket et ben, have ret til nærmeste ledige ambulance – fremfor udlændingen, der har et hjerteanfald, fordi danskeren er mest værd? Skal en udlænding, der laver noget kriminelt straffes hårdere end danskeren, derhar lavet det samme? Skal et barn af udenlandsk herkomst flytte sig fra gyngen på legepladsen, hvis et dansk barn vil gynge? Jeg synes, at NORDJYSKE skulle prøve at sætte disse spørgsmål til afstemning på nettet – og jeg vil grue for resultatet, for sådan som stemningen allerede er blevet her i landet, skulle det ikke undre mig, hvis et flertal kan sige ja til disse spørgsmål. Og endnu mindre undrer det mig, hvis det er vedtagelse af disse forslag, som DF kræver af regeringen for at støtte næste års finanslov. Danni Andersen, Thuresensvej 22 3.tv., Nørresundby, er formand for Socialdemokraterne Nørresundby. E-mail: danniandersen@ofir.dk