Hvor langt på literen?

En ny folder fra Færdselsstyrelsen skal øge kendtskabet til bilers brændsstofforbrug. Folderen er et supplement til kampagnen " Hvor langt på Literen", der indtil nu har været en succes, hvis man måler på antallet af besøgende på kampagnens hjemmeside. Alene i den første måned af kampagnens start, hvilket var i marts måned, var der 35.000 besøgende på hjemmesiden. Folderen, Hvor langt på literen 2003, kan fås på alle landets biblioteker. Ønsker man at se nærmere på kampagnens hjemmeside skal man taste: www.hvorlangtpaaliteren.dk på sin computer.