Hvor mange flere skal dø?

Siden hundeloven trådte i kraft 17.3. 2010, er der med hjemmel i lovens raceforbud aflivet i hundredvis af hunde i Danmark.

Hundeloven løser ikke problemet med farlige hunde - og den er absolut ikke lige for alle. Således henrettes nogle hunde for forseelser, som andre kun ikendes linepåbud for. Det tilsidesætter reelt alle hundeejeres retssikkerhed. Nu blæser de politiske vinde hen imod en revision af hundeloven, fordi beslutningstagerne nu indrømmer, at loven ikke virker efter hensigten. Det er vi rigtig glade for, og vi ser den gerne gennemført med det samme. Men nu mener justitsminister Morten Bødskov, at loven først skal revideres som planlagt i 2013, angiveligt så revisionen kan ske "i en ordentlig proces under inddragelse af alle relevante parter". Hvor mange flere hunde skal dø uretmæssigt, før ministeren skrider til handling?