Fodbold

Hvor modigt af forening

Formanden for Skagen Hotel- og Restaurationsforening er i undertegnedes øjne en utrolig modig mand, når han som formand for en branche, som gentagne gange tages med "bukserne nede" af henholdsvis Told og Skat og Fødevaremyndighederne, udokumenteret tør udtale til Radio-Avisen, at han betvivler, at vi betaler skat og moms m.v.

Foreningen må virkelig have en kæmpe tiltro til at egne medlemmer i så henseende afviger ganske radikalt fra branchens medlemmer i øvrigt. Undertegnede betvivler imidlertid ikke, at vibetaler skat og moms. Foreningens bestyrelse kender øjensynligt ikke reglerne for momsfradrag, for ifald den gjorde, ville den være klar over, at vi ikke har fradrag for moms – og det er store beløb, der er tale om. I 2004 udgjorde dette beløb alene ca. kr. 170.000, som belaster driften af vores udlejningsbureau. Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, men KRH Holding ApS har under protest indbetalt momsen for det ene hus, der i 2001 har været anvendt til korttidsudlejning, og påklaget T&S"s afgørelse til Landsskatteretten, idet vi hverken driver hotel eller hotellignende virksomhed. Vi udlejer – på samme vis som Skagen Ferie og Skagen Turistbureau - huse og lejligheder, og så er den historie ikke længere. Vi vil opfordre de 10 virksomheder, der har haft besøg af T&S om at rette henvendelse til os, idet T&S ikke ønsker at medvirke til en koordinering af indsatsen mod den fejlagtige afgørelse, som tilsyneladende er rimelig lokal, idet den alene er gjort gældende fra Ålbæk til Skagen. Ingen andre regioner i T&S har hidtil haft til hensigt at følge sagen op. Det ville have klædt foreningen, om den mere grundigt havde undersøgt de anmeldte virksomheder, for nogle af de virksomheder, der er anmeldt, beskæftiger sig overhovedet ikke med korttidsudlejning og henhører således ikke under kategorien "store aktører". Foreningens hensigt er imidlertid indlysende. Sagen skal med alle midler pustes op til noget stort, så Pressens bevågenhed skærpes, for det har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt blot at anmelde og svine en enkelt familie og dens virksomheder til. Det kunne de imidlertid med sindsro have gjort, for det er ikke den eneste anmeldelse foreningen igennem de sidste 4 år har foretaget mod os og vore virksomheder. Vi og vore virksomheder beskæftiger os – foruden korttidsudlejning – også med langtidsudlejning. Nu er bægeret imidlertid fyldt. Foreningen burde – forinden anmeldelse af os - have undersøgt egne medlemmers udlejning af huse og lejligheder rundt omkring i Skagen – og om der betales moms og skat heraf – og om de ligeledes opfylder de i anmeldelsen anførte miljøkrav, krav om renovation og P-pladser. Foreningen burde ligeledes have undersøgt, om der i foreningen og i foreningens bestyrelse findes medlemmer, der i såvel privat- som selskabsregi ejer fast ejendom, som anvendes til korttidsudlejning - og om der betales moms og skat heraf – og om de ligeledes opfylder de i anmeldelsen anførte miljøkrav, krav om renovation og P-pladser. Endvidere burde foreningen have undersøgt, om der retmæssigt afregnes moms etc. hos et af foreningens store medlemmer, eller om der – for at undgå momsbetaling – fiktivt afregnes et fast og ensartet beløb til ejerne af husene, uanset hvor meget husene anvendes og belastes. Vel er det kedeligt, at nogle af foreningens medlemmer i 2004 har haft en nedgang på mellem 10 og 20 pct. i omsætning, men at tilskrive denne nedgang de private udlejningshuse og Skagen Feriebolig er vel lige flot nok, selv om vi er utroligt stolte over den fremgang, vi – trods gentagne anmeldelser fra foreningen - har haft i de 5 år, vi har drevet Skagen Feriebolig. Imidlertid er der en helt anden og mere logisk forklaring på nedgangen. * For det første var sommeren 2004 en ganske våd og kold affære i Danmark generelt, hvorfor mange potentielle gæster valgte en ferie sydpå med garanti for sol og varme. * For det andet solgte Motel Skagen Hotel Højengran, hvorefter lejlighederne på Højengran blev udlejet af Skagen Turistkontor og Skagen Feriebolig. Denne ændring i ejerskabet giver selvfølgelig umiddelbart en omsætningsnedgang for Motel Skagen. Foldens Hotel, Hotel Plesner og Ruths Hotel har alle udvidet kapaciteten, og Color Hotel Skagen har kørt en massiv og flot markedsføringskampagne, som givetvis også har flyttet gæster fra de øvrige hoteller i byen.. Det er derfor ikke så uforklarligt, at de øvrige hoteller udenmarkedsføring har haft en omsætningsnedgang. * Endelig kan et meget specielt og begrænset segment også være en forklaring på nedgangen i omsætningen, idet også dette segment opkøber huse i Skagen! * For det tredje har Skagen Feriebolig i 2004 anvendt ca. 700.000 kr. exclusive arbejdskraft til markedsføring, og helt som forventet har indsatsen selvfølgelig båret frugt med en 30 pct.s fremgang i 2004 og forhåbentlig med en lige så flot fremgang i 2005. Man kan – som den overvejende del af foreningens medlemmer gør det – jo ikke forvente, at man for ganske få 1000 kr. i Skagen Guiden får samme bevågenhed, som man får ved en massiv annoncering i de fleste af landets dagblade, i tv-reklamer, på Ajax-dunke og bag på de sjællandske busser etc. Det må være logik for perlehøns. Spørg blot Skallerup Klit Feriecenter, hvordan de - år efter år - formår at øge omsætning og belægning. Det sker bestemt ikke blot ved at sidde på centret i Skallerup Klit. Man må hele tiden vise, at vi er her. Der er så mange "fristelser" i tilværelsen, så det handler om at henlede opmærksomheden på vores "tilbud" i forhold til andres "tilbud". Derfor er Skagen Feriebolig også i fremtiden at finde på messerne med egen stand. "Det koster penge at tjene penge" udtalte en landmand så flot engang, da han var færdig med restaureringen af sit dejlige Skagen-hus, som vi heldigvis har fået i vores varetægt til udlejning. * For det fjerde burde det være foreningen bekendt, at Skagen Feriebolig altid har åbent – 364 dage om året. Foreningen kan da ikke med rimelighed forvente, at man kan få gæster, når hotellerne og restauranterne holdes "vinterlukket". På Skagen Turistforenings nylagt afholdte generalforsamling udtalte turistchefen sin glæde over, at "de" på Skagen-standen i Oslo havde udleveret 3600 Skagen Guider. Turistchefen glemte imidlertid at oplyse, at undertegnede på Skagen Ferieboligs stand på samme messe ene mand havde udleveret de 600 Skagen Guider - ud af de 3600. Derudover fulgte et par hundrede Skagen Guider med undertegnede til messen i Bergen, hvor de blev udleveret. På baggrund af den fortsatte hetz mod undertegnedes familie og vore virksomheder, vil Skagen Feriebolig ikke i fremtiden vederlagsfrit udlevere Skagen Guiden, idet vi ikke vil være til grin for vore egne penge. Længe nok har hotellerne og restauranterne i Skagen vederlagsfrit lukreret på slipstrømmen af Skagen Ferieboligs markedsføring af Skagen. Restaurations-fraktionen i Skagen Hotel- og Restaurationsforening bør sammen med Skagen Handelsstandsforening og Håndværkerforeningen nu stå frem og bakke op omkring "turist-husene", idet en generel lukning af disse overnatningsmuligheder (turist-huse) i væsentlig grad vil "lukke" Skagens restaurations-, handels- og håndværkerliv. Og dét tjener bestemt ikke noget fornuftigt formål! Men hvorfor foreningen vedvarende anmelder familien og virksomhederne bag Skagen Feriebolig er uforståeligt i og med at Skagen Ferie og Skagen Turistbureau - inden Skagen Feriebolig blev etableret - udøvede selv samme form for virksomhed. Er der blot tale om brødnid? Undertegnede kan imidlertid indestå for, at Skagen Feriebolig er kommet for at blive! Og vi vil fortsat holde bureauet åbent hele året for blandt andet at * servicere byens og bureauets egne gæster * skabe vækst * skabe arbejdspladser * udvikle og vedligeholde de produkter, som efterspørges blandt byens gæster, hvad enten de kommer fra Danmark, Norge, Sverige eller andre lande.