Hvor naiv kan man være?

Det er vel kun VK -regeringen og dets parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, herunder ikke mindst partiets arkitekt bag strukturreformen, Poul Nødgaard (DF), og formand for Folketingets kommunaludvalg, der er rystet over meningsmålingen i NORDJYSKE søndag, hvor mere end hver anden nordjyde mener, at borgerne får sværere ved fremover og få indflydelse på de politiske beslutninger. Samtidig er det ikke mindst blandt tilhængerne af de tre partier bag kommunalreformen frygt for, om nærdemokratiet vil trives fremover, og halvdelen tror heller ikke, der bliver bedre service. Samtidig mener 30 pct., at omkostningerne ved reformen vil betyde mere i skat. Poul Nørgaard siger endvidere, at så store kommuner, som vi ser ikke mindst i Jylland, havde vi ikke fantasi til og forestille os og fremturer nu med, at når reformen er trådt i kraft, vil borgerne opleve det som et plus, og at det påhviler de nye byråd et ansvar for, at alle bliver hørt. Hvor naiv kan man dog være, når alle ved, at der forholdsvis kun bliver mindre end halvt så mange byrådspolitikere til at repræsentere borgerne i de nye store kommuner? Regeringspartiets repræsentant i Venstre på tinge, Tina Nedergaard, mener, at det sagtens kan vise sig at være en demokratisk fordel, at beslutningerne fremover træffes længere væk fra borgerne. Det bliver også interessant, hvad hendes vælgere i Nordjylland siger til hendes bemærkninger som: "I dag er der mange fornuftige beslutninger, der blokeres af snævre lokalinteresser. Der tales meget om, hvorvidt flere små skoler vil blive lukket fremover". "Vi overser tit, at det måske for kvaliteten af undervisningen vil være en fordel, hvis nogle af de små skoler lukkes, og at det vil være lettere i de nye større kommuner". Og: "Og at også Venstres vælgere i Nordjylland også er skeptiske overrasker hende ikke, de er altid skeptiske og det er snarere usikkerhed end modstand". Det kunne vel ikke tænkes, at en del af Venstres, Konservatives og DF's vælgere synes, at vedtagelse af denne strukturreform går alt for stærk og kommer folketingsvalget først i det nye år, kunne finde på og stemme anderledes, for og sikre et velfungerende lokal demokrati, herunder også ude i landdistrikterne. Lene Espersen (K) er heller ikke bekymret for det lokale demokrati, selv om der skulle blive et "par kilometer" mere til rådhuset, og eftersom de politikere, der kommer til at sidde på rådhuset. får mere at skulle have sagt, kan borgerne jo i fremtiden få mere ud af at diskutere med de færre politikere. Justitsministeren er heller ikke overrasket over, at mange – også hendes egne vælgere - er utrygge og forventer, at nærdemokratiet får ringere vilkår. Nu kan det jo heller ikke hjælpe, at de konservative klynker, for det er jo deres kongstanke, at amterne skulle fjernes, at de så samtidig smadrer de lokale nærdemokrati, ødelægger sociale og miljømæssige værdier og kompetencer i de nuværende amter, bekymrer dem tilsyneladende ikke. Det gør tilsyneladende kun den nye komet hos de konservative, miljøminister Connie Hedegaard (K), der på miljøområdet ved sin tiltræden satte sin stilling ind på at fastholde miljøet hos de nye regioner, men som kun fik lidt jordarbejde. Nu ser det dog ud til, at vælgerne får mulighed ved udskrivelse af et folketingsvalg i januar, at afkræve VK-regeringen og dets støtteparti Dansk Folkeparti, et svar på, om nærdemokratiet vil bestå, hvis kommunalreformen gennemføres som planlagt. Vagn Kvist, Stadionvej 18, Pandrup, er folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Sæby. E-mail: vagnkvist@mail.dk. Hjemmeside: www.vagnkvist.dk.