Hvor pinagtigt

Politiassistent Johnny Larsen kan efter indlæg 15.4. tælles blandt den lille håndfuld Tordenskjolds soldater fra etaten, der tillader sig fuldstændigt at afvise kritikken af mobningen på politistationen i Hjørring. Vel at mærke uden at han med bare ét eksempel kan påvise, hvor kritikerne skulle være uden indsigt og deres argumenter uden hold i virkeligheden. I stedet klapper han politimester Poul Nørgaard på skulderen, idet han uden skrupler påstår, at det lokale politi slet ikke har samarbejdsproblemer. Et grundløst synspunkt, som selv politimesteren trods alt endte med at undsige i sin såkaldte redegørelse, om end han fortsat er tarvelig nok til at placere en stor del af ansvaret for den ulykkelige situation hos en navngiven person. Politiassistentens ndlæg er pauvert og pinagtigt! Niels V. Skipper Petersen, Nejstbrinken 105, Hirtshals