Etik

Hvor pinligt

Hver femte lønmodtager føler et pres om at være med i en bestemt fagforening, og medlemmer af frie fagforeninger oplever at blive diskrimineret på grund af deres fagforeningsvalg.

Det dokumenterer Institut for Menneskerettigheder i en helt ny rapport om fagforeningsdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Med afskaffelsen af eksklusivaftalerne er det blevet ulovligt at diskriminere på grund af fagforeningsforhold i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse. Problemet er, at der ikke er lovgivning mod fagforeningsdiskrimination i hverdagen under ansættelsen. Det hul foreslår Institut for Menneskerettigheder lukket ved, at foreningsfrihedsloven også forbyder diskriminering under ansættelsen, og ved at forskelsbehandlingsloven, som forbyder diskrimination på grund af køn, race, religion, også skal forbyde at diskriminere nogen på grund af deres valg af fagforening. Kristelig Fagbevægelse støtter instituttets forslag og mener, at politikerne må reagere og gøre noget ved, at fagforeningsdiskrimination er så udbredt, at hver femte lønmodtager er udsat for det. Rapporten afdækker også, at lønmodtagere af frie fagforeninger oplever at blive forskelsbehandlet ved at blive forbigået ved lønforhandlinger og have ringere mulighed for individuelle løntillæg end deres kolleger i en fagforening under en af hovedorganisationerne. Det får Institut for Menneskerettigheder til at foreslå, at der skal laves systemer, som sikrer, at de offentlige myndigheder ikke forskelsbehandler deres ansatte. Blandt andet, at de ikke blot informerer om lønforhandlinger mv. til tillidsrepræsentanterne, men også direkte til medarbejderne. Kristelig Fagbevægelse synes, det er pinligt, at offentlige arbejdsgivere ikke af sig selv sørger for, at der ikke sker diskrimination af ansatte, der er med i en fri fagforening eller slet ikke med i en fagforening. De offentlige arbejdsgivere har et problem, som de straks bør gøre noget ved, så ingen offentligt ansat bliver diskrimineret på grund af deres valg af fagforening.