Hvor pinligt

Det er p-i-n-l-i-g-t!, lød det fra Pia Kjærsgaard i TV-nyhederne 3. marts. Som kun hun kan sige det med appel til de mest u-eftertænksomme vælgere.

Det, der ifølge Dansk Folkepartis leder var pinligt, var visse politikeres aktuelle mundhuggeri om hvem, der har ansvaret for den verserende bandekrig. Folkeparti-lederen tordnede i sædvanlig ”mor-er-meget-meget-vred”-stil mod bemeldte p-i-n-l-i-g-e politikere, som f.eks. Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard. Samtidig fremhævede Kjærsgaard flere gange fremhævede, at netop hendes parti absolut intet ansvar har for den blodige bandekrig - i modsætning til de andre partier. Efterfulgt af det klassiske smil, der er igennem årene er blevet stedse mindre krampagtigt i takt med folkepartiets mere og mere stuerene position i dansk politik. Man skulle tro, at Kjærsgaard havde Hitler som forbillede. I hvert fald passer hans berygtede ord ”Jo større en løgn, jo større er chancen for at folk tror på den” perfekt på hendes aktuelle vrøvl midt i den bedste sendetid tirsdag 3. marts. For skal man tro eksperter, der har udtalt sig om bandekrigen, så bærer DF og regeringen nemlig et kæmpeansvar for, at vi nu næsten dagligt har skyderier i København. Dels har højrefløjens fremmedfjendske politik presset og marginaliseret i forvejen dårligt integrerede indvandrergrupper. Dels har den overdimensionerede politiindsats på Christiania haft den katastrofale bivirkning, at hashhandel nu er spredt rundt i hele København. Takket være den misforståede Christiania-politik er den lukrative hashforretning, der førhen sikrede bl.a. Jønke og hans helvedesengle et driverliv på første klasse, blevet en kærkommen indtægtskilde for de aller mest marginaliserede og utilpassede indvandrergrupper. I dag er hashhandel i høj grad under kontrol af nye grupper, bl.a. uintegrerede indvandrere. Ikke mindst sidstnævnte gruppe har – også - på grund af de senere års indvandrerhetz al mulig grund til aldrig at give afkald på denne kærkomne indtægtskilde. Kriminelle i det hele taget har meget at takke regering og DF for: Kaosskabende politireform, ressourcedrænende politiindsats på Christiania. Og nu senest, den aktuelle bandekrig. Alt sammen har givet forbrydere frit spil til at tømme folks private hjem for værdier samt gøre det, der er værre. I et større perspektiv er regeringens og DFs politik også ensbetydende med mere vold og utryghed i samfundet. USAs ulovlige Irakkrig, baseret på udspekulerede løgne, deltog Danmark som bekendt beredvilligt i fra 2003 og fire år frem. Ligesom vi uklogt deltager i en krig i Afghanistan, som ikke kan vindes. 15. september kunne nationens tv-seere se og høre en virkelighedsfjern statsminister udtale: ”Der er mange, som spørger: Hvad skal vi her? Svaret er kort: Vi skal beskytte Danmark. Danmarks sikkerhed begynder her i Helmand!” Og det må vi så virkelig ikke håbe, bør vist lige tilføjes. I begyndelsen af februar rapporterede pressen, at terrornetværket al Qaeda har Danmark som et af sine primære mål, ifølge chefen for det nationale efterretningsvæsen i USA, Dennis C. Blair. Vi kan i høj grad takke ikke mindst regeringen og Dansk Folkeparti for at danskernes sikkerhed i dag er truet på en lang række områder. ”Skik følge eller land fly”, stod der på en af Dansk Folkeparti’ valgplakater op til valget i november 2007. Plakaten viste en gruppe tilslørede muslimske kvinder, og er i virkeligheden langt bedre anvendt overfor Danmarks soldater i Afghanistan, end som hetz overfor lovligt bosiddende muslimske indvandrere i Danmark. Takket være først og fremmest DF og regeringen føres i øjeblikket en politik uden hold i en bæredygtig, positiv virkelighed, ensbetydende med mere kaos og vold i fremtiden. Det er ikke bare p-i-n-l-i-g-t. Det er en national katastrofe.