Lokalpolitik

Hvor skal der spares?

Folketingsmedlem Jens Rohdes (V) udtalelser om, at indgreb i det kommunale selvstyre kan være nødvendige for at opretholde en ordentlig service, forekommer nærmest tragikomiske.

Jens Rohde glemmer nemlig, at det er hans regering, der – gennem skattestoppet og diverse restriktive aftaler omkring kommunernes økonomi – har tilvejebragt denne situation, hvor massive besparelser desværre sætter dagsordnen. At Aalborg Kommune således mangler 190 millioner kr. på budgettet skyldes ikke for meget kommunalt selvstyre, men snarere for lidt, samt en borgerlig regering, hvis dagsorden er den langsomme men sikre demontering af den offentlige sektor og velfærdssamfundet. Og nu søger man så at spinde dette projekt sådan, at kommunalbestyrelserne og regions-rådene må tage skylden herfor. Jens Rohde – stå ved dit og regeringens ansvar! Sandheden er i stedet, at Anders Fogh Rasmussen med flere bevidst arbejder efter en strategi, der hedder, at ingen vækst i den offentlige sektor får denne til at forsvinde lige så langsomt, mens den private sektor i stedet vokser eksplosivt. Sandheden er, at regeringen har indset, at med små, men mange skridt kommer man længst. Derfor er et kommunalt oprør også nødvendigt. Det kommunale selvstyre og den offentlige sektor skal ikke gå til grunde i liberalismens og dobbeltmoralens hellige navn. Lad regeringen anvise, hvor der skal spares! Den kommunale opposition må frem i skoene, og den må nægte at være håndlangere for regeringens neoliberale projekt.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk