Lokalpolitik

Hvor skal kulturhuset ligge?

PLACERING:Lørdagsavisen den 20. oktober bragte et læserbrev af byrådsmedlem Bjarne Holm (V), der forholder sig til både skolepolitik og tankerne omkring et kulturhus. To centrale områder for en politiker, der er medlem af BKF-udvalget (= børne-, kultur- og familieudvalget) i Thisted Kommune. Bjarne Holm var en af dem, der for nylig sikrede, at de mindre samfund i Thy kan beholde de små skoler. Dette er langt mere visionært end blot at koncentrere al skolegang til nogle få centre. Nu må vi blot håbe, at beslutningen ikke modarbejdes af det mindretal af byrådspolitikere, der helst havde lukket skoler på stribe. Det er også opmuntrende, at Bjarne Holm ønsker, at byrådet skal holde sit løfte om en undersøgelse af mulighederne for et kulturhus i Thisted. Indtil undersøgelsen er gennemført, bør man imidlertid være forsigtig med at låse sig fast på en bestemt placering. Det forhindrer dog ikke, at man allerede nu kan overveje fordele og ulemper ved forskellige placeringer. Sydhavn og Sydney Flere har plæderet for en placering i uddannelsescentret, men er det nu klogt? Jeg forestiller mig et multimediehus med bibliotek, arkiv, musikskole, mødelokaler, koncertsal og moderne udstillingsfaciliteter. Ved at samle flere aktiviteter på samme sted vil man få et kulturhus, der summer af liv både om dagen og aftenen, vel at mærke, hvis beliggenheden er central. Men uddannelsescentret lukker og slukker hen på eftermiddagen, om aftenen er området næsten tomt for mennesker, og det vil selv et multimediehus ikke kunne ændre på. Jeg har vanskeligt ved at forestille mig en skønnere og mere central beliggenhed end sydhavnen i Thisted. Det samlede antal parkeringspladser i området (ved rådhuset, på havnen, under det nye indkøbscenter og på Frederikstorv) er næppe mindre end antallet ved uddannelsescentret. Ellers må man kunne inddrage noget af det ubrugte baneterræn ved stationen, så længe banen ikke har brug for flere spor end i dag. Et sådant kulturhus - der til oplysning for byrådsmedlem Poul Hvass Hansen (K) ikke har meget med en Sydneyopera at gøre (Thisted Dagblad den 22. september), når vi ser bort fra den skønne beliggenhed - bør ligge i centrum af byen, nær tog, busser, restauranter, hotel, indkøbscenter, boliger og rådhus. Uden en central beliggenhed risikerer vi at få det, som italienerne ganske rammende kalder ¿una cattedrale nel deserto¿ (en domkirke i ørkenen), dvs. en bygning uden betydning for nogen som helst. Et kulturhus skal placeres midt blandt mennesker, ikke på en mark bag Lerpyttervej!