Hvor skal kulturstøtte gå hen?

Kultur- og Fritidsudvalget går tæt på støttekronerne.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Blomsterfestivalen i Frederikshavn afvikles i år for 14. gang med støtte fra Kultur og Fritidsudvalget. Men måske skal festivalen overføres til at være en fast ingrediens på den lokale kulturelle finanslov frem for at leve på en ad hoc-støtte.

Hvad skal med på den kulturelle finanslov i Frederikshavn Kommune - og hvad skal ikke. Det spørgsmål optager politikerne i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg. Ikke fordi der er millioner på spil, men for at sikre, at de såkaldt frie midler også er frie og klar til at blive kastet ind som katalysatorer for en ny udvikling på det kulturelle og idrætslige område i Frederikshavn. I 2009 er der 560.000 kroner på de frie midlers konto og inden de bliver øremærket i for stort et omfang skal Kultur og Fritidsudvalget have en principiel snak om hvad man skal støtte og hvorfor. - Oplagt har vi nogle projekter, der støttes via de frie midler, som har en karakter, der gør at de har og skal have en fast årlig støtte. Og så bør de jo egentlig ikke figurere som frie midler, der dybest set er sat i verden for at støtte nye projekter i startfasen, siger formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Bjarne Kvist, A. På næste møde vil udvalget gå gennemgribende til værks, så man får et overblik over de elementer, der henter årlig støtte fast og de projekter, som støttes i en fødselshjælperfunktion. Men selv om det altid er godt at have grundlaget på plads inden man begynder at handle, så er der ting, der ikke bare kan vente. Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget nikket ja til at gå ind med støtte til projektet, der skal binde hele kommunen sammen kulturelt, den såkaldte kulturraket. Arbejdsgruppen bag kulturraketten har indtil videre lavet en budgetskitse, som viser, at man skal forvente en samlet projektudgift på 420.000, Heraf er det forventningen at kultur- og fritidsudvalget bidrager med 160.000 kroner fra de frie midler. - Vi tager henvendelsen som udtryk for, at arbejdsgruppen gerne vil vide om, vi er med. Og det er. Om det så lige ender med et tilskud på 160.000 kroner vil vi ikke lægge os fast på nu. Vi skal i hvert fald se lidt mere om det rent indholdsmæssige, siger Bjarne Kvist. Blomsterfestivalen blev de r også nikket ja til. Den får forhøjet sit tilskud fra 75.000 kroner til 80.000 kroner - og er i øvrigt en af de aktiviteter, der formentligt burde ophøjes til at være fast med på den kulturelle finanslov i Frederikshavn frem for at være fast ansøger til de frie midler. Foreningen Ny Musik havde bedt om 40.000 krone ri tilskud til foreningens aktiviteter i 2009. Kultur- og Fritidsudvalget valget at yde et tilskud på 20.000 kroner. - I ansøgningen fra foreningen indgik blandt andet projektet " Nattens måneder", der bringer nordjyske kunstnere og aktører i tæt samarbejde med afsæt i digte af den franske lyriker Paul Eluard. Men det støtter vi direkte med 8000 kroner i forhold til premiereforestillingen på Sæbygård Slot 13. april, siger Bjarne Kvist. Endelig meddelte Kultur og Fritidsudvalget afslag til at støtte restaureringen af frederikshavnerkutteren Alvilde. Kutteren er 112 år gammel og drives af Bådelauget Alvilde. Der er siden skibet kom retur til Frederikshavn for knap to år siden proppet en del penge og ikke mindst arbejdstimer i en restaurering, men der mangler fortsat 1,2 millioner krone ri at få hende gjort sejlklar. Men det bliver ikke med midler fra Kultur- og Fritidsudvalget. - Vi har valgt at sige nej. Vi mener ikke at vore frie midler skal bruges til restaurering af skibe, siger Bjarne Kvist. Måske får Alvilde et kontakt skulderklap fra Skibsbevaringsfonden. Her ligger der nemlig en ansøgning om støtte på en halv million kroner.