Hvor skal ny skole bygges?

Politisk enighed om at der skal bygges en ny Aabybro Skole. Men skal den ligge centralt eller i øst?

Ole Stavad: - Logisk placering ved hallen.Foto: Michael Bygballe

Ole Stavad: - Logisk placering ved hallen.Foto: Michael Bygballe

Diskussionen om hvor en ny udgave af Aabybro Skole, den største skole i kommunen, skal bygges gik allerede i gang i byrådssalen, da politikerne vedtog næste års budget. Alle er med på, at projekteringen skal ske næste år og byggeriet i gang senest i 2013, fordi der er hårdt brug for nye og bedre fysiske rammer for skolen, men hvor i Aabybro har man endnu til gode at få diskuteret sig frem til, mindede Ole Stavad (S)om. I samme åndedrag tilføjede han, at Socialdemokraterne som udgangspunkt mener, en ny skole skal bygges centralt i byen i forbindelse med Aabybro Hallen. - Det er den logiske placering, sagde han. Det fik Venstres Lars Holt til at advare mod at lægge sig fast på en holdning nu, før der har været borgermøde 16. november om planerne for Aabybros fremtid. - I kortslutter debatten ved at sige bymidten, sagde han. Ole Stavads udmelding fik da også Venstres Jørn Krogsgaard på banen, fordi han har en anden holdning. - En ny skole skal ligge i den østlige bydel. Aabybro udvikler sig mod øst, og det har hele tiden været planen, at de nye boligkvarterer i området skulle have en skole, argumenterede han. - Jeg håber, at folk møder op og giver deres mening til kende på borgermødet. Men alt peger mod øst, fastslog Jørn Krogsgaard. Ole Stavad gjorde opmærksom på, at hans holdning er et udgangspunkt for den videre diskussion. - Hvis jeg hører rigtig gode argumenter for at placere skolen et andet sted end i centrum, kan jeg ændre opfattelse. Lars Holt konstaterede, at der åbenlyst er forskellige holdninger til spørgsmålet, og at diskussionen stadig er åben. - Men det er lidt farligt at melde en holdning ud på forhånd. Så er det svært at lave om på, advarede han. Kommunalbestyrelsen har i enighed besluttet, at der allerede inden udgangen af i år skal ligge et beslutningsgrundlag og en tidsplan for det nye skolebyggeri, som politikerne kan forholde sig til, og brugerne skal inddrages i processen. Der er sat penge af til projektering i 2012, og der er et ønske om at byggeriet går i gang hurtigst muligt, da det vil vare flere år.