Lokalpolitik

Hvor skal pengene til driften af Vråhallen komme fra?

VRÅHALLEN:Inden den nye idrætshal er opført og taget i brug, mangler der penge til driften. Umiddelbart kan det være svært som udenforstående at forstå, at forsikringen ikke dækker 100 procent ved brand. Men nu kan jeg så se i NORDJYSKE, at man har benyttet lejligheden til at bygge en ekstra hal på i alt 1500 kvadratmeter?. Det er helt uforståeligt, at kommunalbestyrelsen i den gamle kommune har sagt god for det uden at sende penge med. Til nytår, når hallen er klar til brug, mangler der x antal kr. til yderligere drift, som ikke er til stede. Hvem skal det så gå ud over denne gang? I forvejen er kommunens folkeoplysningsudvalg og fritids- og kulturudvalg i gang med at forberede en rimelig fordeling af ressourcerne mellem hallerne. Ikke bare en rimelig fordeling af ressourcerne til drift hallerne imellem, men også hallejen for brugerne, så den bliver ens i hele kommunen. Her bliver borgerne i den gamle Hjørring Kommune hårdt ramt. Det er nemlig således, at hallerne i den gamle Hjørring Kommune, der er kommunalt ejede, - altså er betalt - er meget billigere i drift, end hallerne i de tidligere Sindal, Hirtshals og Løkken/Vrå kommuner, da de er selvejende institutioner, altså lånefinansieret haller. Samtidig har flere af dem en bedre normering - indtil videre. De har ikke som i Hjørring været igennem flere besparelsesrunder de seneste år, og måden de er finansieret på, kan kun ændres ved, at kommunen betaler alle lånene ud, hvilket naturligvis er helt urealistisk. Vi plejer at sige, at de syv kommunale haller i tidligere Hjørring kunne drives for samme beløb, som de to Løkken/Vrå. Jeg finder naturligvis, at kommunalbestyrelsen i Løkken/Vrå har et stort ansvar her, men ved samtidig, at det er de nu ude over, da kun tre sidder i det nye byråd. Men hvordan der findes en rimelig løsning på det her problem, det er op til politikerne. Men tillykke til borgerne i Vrå og også til borgerne i Løkken med deres helt nyrenoverede svømmehal. Det er jer vel undt.