- Hvor skal vores børn bo?

Forældre kritiserer, at de ikke kan få et klart svar på, hvor deres børn med autisme skal bo, hvis de skal flytte fra deres nuværende bosted i april.

- Det kommer til at ramme vores børn hårdt, hvis bostedet lukker. De reagerer allerede nu voldsomt på, at deres situation ikke er afklaret, og vi ikke kan få svar på, hvor vores børn så skal bo fremover, siger Michael Drøscher. Både han og Susanne, der optræder uden efternavn af hensyn til sin familie, har sønner med en diagnose inden for autismespekteret. Drengene bor i øjeblikket sammen med to andre teenagere på døgntilbuddet på Hjørringvej i Frederikshavn, som Aalborg Kommune har planer om at nedlægge. Kommunen overtog bostedet fra det daværende Nordjyllands Amt, og Hjørringvej er i dag normeret til fem beboere, pt. er der fire. Struktur i dagligdagen Netop stedets størrelse og det tætte forhold til pædagogerne er afgørende for børnenes trivsel, mener Michael Drøscher. Han søn, Daniel på 13 år, har kun boet på Hjørringvej i omkring halvanden måned, men ændringerne til det positive er allerede tydelige, efter han har fået mere struktur på sin dagligdag. - I virkeligheden er det et unikt tilbud, kommunen har her. For mig at se er det imponerende, at man har fundet en løsning, der indebærer lige det, børnene har brug for. Nemlig struktur og overskuelighed, siger Michael Drøscher. Vigende efterspørgsel Baggrunden for en mulig lukning er blandt andet vigende efterspørgsel på pladser til autister generelt i kommunen, og at der skal en større investering til, for at tilbuddet i Frederikshavn lever op til kravene fra Arbejdstilsynet og Fødevareregionen. Forældrene har været klar over, at en lukning kunne komme på tale. - Men vi var stillet i udsigt, at hele bostedet rykkede til Nibe i stedet. Den mulighed blev vi orienteret om i november, men et par måneder senere var det ikke længere en del af kommunens plan, siger Susanne, hvis søn Christian på 15 år har boet på Hjørringvej i 10 måneder. I følge kommunen var Nibe kun i spil, hvis man kunne besætte alle seks pladser, hvilket ikke er muligt i øjeblikket. Skal matche børnene Usikkerheden om, hvad der skal ske, påvirker allerede drengene, der har svært ved at holde fokus. Og deres forældre frygter, den adfærd bliver forværret, hvis de kommer til et større sted med langt flere børn som eksempelvis kommunens døgntilbud i Ranum. - Større institutioner kan være gode nok, men de matcher ikke vores børn. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i Daniels handleplan, der lægger op til en stabil og struktureret hverdag i omgivelser, han kan overskue, siger Michael Drøscher. - Vi er nødt til at kæmpe for de steder, der passer til vores børn. Autister har særlige behov og skal i høj grad lære at begå sig socialt, da de ofte mangler empati, medfølelse og indlevelse, supplerer Susanne. Håber drenge bliver sammen Både Daniel og Christian er meget glade for at bo på Hjørringvej, hvor de har opbygget et venskab. De går godt i spænd, og som de selv siger, kan de klare lidt mere, når de er sammen. Derfor prioriterer forældrene også, at drengene kan blive sammen, hvis de skal flytte. - Det værste, der kan ske er, at de skal bo et større sted væk fra venner og familie. Det vil ikke være til at bære, siger Susanne. Den endelige beslutning om bostedets fremtid bliver taget i Ældre- og Handicapudvalget 6. april.