Hvor smart?

BESPARELSE:Da VK omlagde Elsparefonden til Center for Energibesparelser, fik det markant større ansvarsområde, men samme budget.Derfor kan de ikke leve op til deres ansvarsområde længere. Hvor smart er det at spare på Elsparefonden?