Hvor snæversynet

INTEGRATION:Kære Hannelore Hansen (7.4.). Hvis du ønsker at lide i stilhed, er du velkommen til det. Stilheden kan jeg i hvert fald forsikre dig om, da jeg næppe tror at der er andre danskere som har et lige så makabert ønske som dig. Du skal blot vide, at din grundlovssikrede ytringsfrihed ikke blev en realitet som følge af et folk, der led i stilhed. De rettigheder en kvinde ikke havde for 200 år siden, men som du har idag, blev ikke tilkæmpet af en flok kvinder, som led i stilhed. De valgte at råbe op og tage kampen op mod et uretfærdigt system. Jeg vil ikke kommentere dine irrelevante bemærkninger om, at jeg er ung og studerende, men for god ordens skyld kan jeg fortælle dig at jeg er 31 år, kristen og gift med en amerikansk kvinde. Familiesammenføringsreglerne er ulovlige, fordi de begrænser danske borgeres ret til at stifte familie i Danmark. Det er jo klart dokumenteret med de danskere, som lever i eksil i Sverige og Tyskland med deres udenlandske ægtefælle. Derfor skal Danmark indklages for en domstol. At der kommer fremmede hertil landet er ikke ensbetydende med at Danmark skal brødføde hele verdens fattige befolkning. At du åbenbart tror det, viser lidt om, hvor snæversynet du er. Det kunne vel ikke tænkes, at størstedelen af de fremmede, der kommer hertil, gerne vil arbejde, lære dansk og leve et normalt liv? Er det helt utænkeligt? At fremmede har andre normer og en anden mentalitet er vel indlysende? Hvis du bosatte dig i udlandet, ville du nok heller ikke stoppe med at spise flæskesteg eller holde jul, selvom de fleste udlændinge finder det ret underholdende at se kristne danskere opretholde en hedensk tradition med dansen rundt om juletræet. Danmark er ikke en opdragelsesanstalt. Der skulle gerne være plads til forskellighed, så konformitetstilhængere som dig også har et sted at være. Alle danske borgere i dette land har ret til at stifte familie i Danmark med den de elsker, uanset hvor vedkommende kommer fra. Det er ikke blot en etisk diskussion. Det er faktisk en lovsikret rettighed, som du kan læse om i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. En konvention som Danmark har forpligtet sig til at overholde. Så har du også noget at få tiden til at gå med, mens du lider i stilhed.