EMNER

Hvor står V?

Regeringens tvungne madordning er endt i en farce.

Fanden slap løs, da to århusianske institutioner bekendtgjorde, at de havde fået en smør-selv-dispensation, og det er umuligt at hitte rede i Venstres synspunkter. Statsministeren siger frivillighed, Karen Ellemann siger tvang (eller hvad siger hun egentlig?) Venstres ordfører Louise Schack Elholm siger, at det er KLs skyld, det hele, og KL vil ikke finde sig i, at rodet tørres af på dem. Hvem har ansvaret? Og hvad har man dog tænkt sig? Skal ordningen være frivillig på institutions, individ eller kommunalt niveau? Bliver der sat flere penge af, så børnene ikke tvinges til at spise discountmad, eller skal ordningen tages helt af bordet? Det er SF's ønske, at ordningen gøres frivillig, så den enkelte forældrebestyrelse kan tage stilling. Det er meget væsentligt, at vores små børn får en god, varieret og sund mad. Grundlaget for en sund livsstil og nogen gode kostvaner skabes tidligt i barndommen, og derfor vil det være godt for den forebyggende indsats, hvis samfundet kan bidrage økonomisk her, sådan at der skabes fundament for, at den sunde kost kan virkeliggøres. Lad dog børnehaverne selv bestemme på samme måde, som de selv kan bestemme, hvordan de konkret vil arbejde med f.eks. læreplanerne.