Hvor stort salg?

ROUND-UP:Det var skønt at have vidst, hvor meget Round-up der blev solgt i byggemarkeder og lignende butikker til personer uden sprøjtebeviser, og hvor meget der blev brugt af BaneDanmark og kommuner, som bliver sprøjtet på jorden, hvor der er lagt grus og befæstede arealer som total ukrudtsbekæmpelse. Det er ikke så mange år siden, at vi havde en sag i Ejstrup Holm, hvor det var Atrizin, der blev brugt af BaneDanmark i meget store mængder, men det blev der ikke sagt mere om, siden man fandt synderen. Nu har vi haft en dejlig kold vinter, som ikke er forbi endnu. Var det så ikke en idé at få taget vandprøver forskellige steder i Limfjorden og samtidig få taget prøver af det drænvand, som løber ud i Limfjorden, i stedet for at vente til sommer når iltsvindet begynder. I 2002 blev der udlagt områder inden for digerne til SFL-områder. I 2007 blev de taget ud igen, fordi vandet indenfor var så rent, at det var spild af penge at betale for det, fik vi oplyst. Hvorimod arealet, der tilstøder Limfjorden blev udvidet, fordi det jo er landbruget, der forurener kraftigt, men der var stort set ingen af disse arealer, som var dyrket.