Hvor svært kan det være?

KØREKORTFORNYELSE:Fornyelse af kørekort for en 72-årig med en diabetes 2 uden komplikationer skal tage tre måneder eller mere. Da jeg er så heldig at have ret til at føre bil over 3500 kg og ikke erhvervsmæssig bil med mere end otte passagerer, fik jeg sidst kun fornyet kortet for to år. En måned før kortet udløb ansøgte jeg om fornyelse med lægeerklæring og det hele. Nu er der gået tre måneder med midlertidigt kørekort, fordi der skal foretages en vurdering hos embedslægeinstitutionen! Vel vidende, at der er tilfælde, hvor den praktiserende læge har ladet en patient fortsætte med at kunne forny kortet, uden at denne er fuldt kapabel til at føre bil, mener jeg dog at der noget ulogisk i proceduren. Hvad kan embedslægen afgøre ved et skrivebord uden at have set mig? Alle lægeundersøgelser i forbindelse med fornyelse af kortet for ”kritiske grupper” burde foretages af Embedslægen eller anden uafhængig læge. Ud over en uanstændig lang ventetid på at få kortet fornyet, bliver man udstyret med et midlertidigt kørekort, som dog kun gælder i Norden. Har man derfor lyst til at holde ferie f.eks. i et land uden for Norden, må man hoste op med 150 kr. + billede for et midlertidigt kort, dækkende de øvrige lande, som et normalt kørekort giver ret til at færdes i. Vi bliver flere ældre og de fleste af os færdes udmærket i trafikken, selv om også en del er belastet af en konstateret diabetes 2. Skal vi straffes med en træg sagsbehandling i forbindelse med fornyelse af kørekortet i modsætning til alle de, der kører rundt med en uopdaget diabetes?