EMNER

Hvor svært kan det være?

Det er forståeligt, at det tager nogen tid med at danne en regering med den sammensætning, Folketinget har fået.

Der er store udfordringer for den kommende regering i dette land. Det drejer sig først og fremmest om økonomi. Et område, som Danmark ikke alene kan bestemme over, men som den kan give sit bidrag til. Vi lever jo i et multinationalt samfund! Valgresultatet viste et meget snævert "flertal" for én side af det politiske spektrum. De to største partier i dette flertal tabte hver for sig valget! Den demokratiske proces i Danmark er unik. Det har medført, at der er ni partier i det danske folketing. Det har sine fordele og sine svagheder. Fordelene er, at man er nødt til at samarbejde med flere partier. Ulemperne er, at det kan være vanskeligt at få gennemført det nødvendige i "disse for vort land så svære tider". Man taler meget om, at det er nødvendigt at kunne tælle til 90 mandater. Korrekt. Men så spørger jeg bare: Hvor svært kan det være? De to største partier i det nyvalgte folketing råder over 91 mandater! Lad dog dem danne regering. Lad dog dem fremsætte de forslag, de alligevel er enige om i mere end 80 pct. af tilfældene og få dem dem vedtaget med de partier, der er enige! Hvordan regeringen i så fald skal se ud overlader jeg trygt til de enkelte partier at finde ud af! Illusorisk? Ja, men ærgerligt at det ikke sker!