Hvor svært kan det være?

ÆLDREOMSORG Der findes næppe det ellers nok så alvorlige emne, der ikke kan føres på de mest overrumplende af- og sideveje af i det mindste nogle politikere. Tag nu bare sagen med den mangelfulde omsorg for - og noget hårdhændede omgang med - ældre på det københavnske plejehjem Fælledgården, der blev afsløret i DR’s ”Søndagsmagasinet” for lidt over en måned siden. Efter de første par dages chok med indbygget velvilje til ikke bare at kigge nærmere på sagen, men også få rettet op på forholdene blev i hvert fald dele af det politiske fokus drejet mere i retning af den måde, afsløringerne på Fælledgården var blevet til på. For var det måske ikke sket under falske forudsætninger i form af skjult kamera, og hvor mange tager sig egentlig godt ud, når de ikke ved, at de bliver overvåget og videofilmet? Formen kom med andre ord til en vis grad til at stikke af fra indholdet, nemlig det helt banale, at personalet på et plejehjem, uanset normering og uddannelse, har en helt banal pligt til at omgås de ældre på plejehjem med respekt og ikke stå og råbe eksempelvis ”Jeg er her jo for at hjælpe dig!” ind i hovedet på de mest hjælpeløse. Også politisk er det lykkedes lokalpolitikerne at føre sagen på afveje. For endnu inden et advokatfirma er blevet færdigt med at undersøge, om en del af personalet på Fælledgården rent juridisk kan drages til ansvar for de stærkt kritiserede forhold på stedet, er undersøgelsen pludselig blevet afbrudt, efter at den stedlige sundhedsborgmester Mogens Lønborg (K), har givet en orientering, der senere har vist sig at bygge på forkerte oplysninger, for hans konklusion om et såkaldt ”juridisk blindspor” var vist sig ikke stemme overens med, hvad advokatfirmaet er nået frem til. Så nu er sundhedsborgmesteren blevet bedt om en skriftlig redegørelse for forløbet - og skandalen forsvinder ud over de administrative stepper. Alt i alt skal de såmænd nok lykkes politikerne at få brugt noget af den tid, nogle af de kræfter og nogle af de penge, der måske kunne være kommet de ældre til gode på et plejehjem med et bedre uddannet og bedre normeret personale. Det skader ikke at gøre tingene rigtigt første gang i stedet for at bruge ressourcer på politisk-administrative efterreparationer.