Skattepolitik

Hvor svært?

Så oprandt dagen, hvor Folketinget tager fat på den egentlige behandling af Skattereformens mange lovforslag. Det er en stor mundfuld. Der er tale om en historisk skattereform med den største sænkning af marginalskatten siden 1903.

For tredje gang på kun fem år nedsætter VK-regeringen skatten på arbejde. Det har ingen tidligere præsteret. Der er særligt fire tal, som er værd at huske på i forbindelse med Skattereformen. Indkomstskatten sænkes med 29 mia. kr. fra 1. januar 2010 . Økonomien får en yderligere kickstart med 13 mia. kr. i 2010 . En typisk faglært familie får 6.500 kr. mere til rådighed i 2010. 350.000 danskere slipper helt for at betale topskat. Overfor dette står på ottende år en rådvild opposition uden en sammenhængende skattepolitik. Én ting er der dog enighed om hos S og SF: Danskerne skal betale mere i skat. S ønsker en ny topskat, og SF ønsker en dynamisk afgiftspolitik, hvilket - oversat til dansk - betyder højere afgifter for borgere og virksomheder. Valget bliver derfor stadigt mere klar for danskerne: Fortsat skattestop og fastholdelse af lavere skat på arbejde? Eller farvel til skattestoppet og goddag til nye skatte og afgifter? Hvor svært kan valget være?