EMNER

Hvor uærligt af amtsborgmester

Når Orla Hav 3.7. postulerer, at det er uærligt af folketingsmedlem Per Clausen (Enhedslisten) at påpege, at en løsning omkring det nedslidte banenet i Vendsyssel må prioriteres højere en den tredje Limfjordsforbindelse, fordi P.C. er imod den tredje Limfjordsforbindelse, så glemmer O.H. at meddele, at han er en af de ivrigste fortalere herfor.

Og sagen er jo netop, at de to ting hænger endog meget nøje sammen. Således skal finansieringen af begge projekter findes i de offentlige kasser, skattestoppet har gjort sit til at tømme, med velfærdsforringelser og kommunale besparelser til følge. Hertil kommer, at denne situation omkring banenettet i Vendsyssel og resten af landet skyldes, at skiftende regeringer har valgt at bruge pengene på motorveje og lignende, i stedet for at foretage de nødvendige reparationer og fornyelser af togtrafikken. Ligesom skattestoppet i virkeligheden kun gavner dem, der har penge nok, så gavner etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse også dem, der har råd til privatbil. Og med den deraf følgende nedprioritering af den kollektive og de forsinkelser og driftsforstyrrelser, som prioriteringen af denne resulterer i, så bliver konsekvensen, at alle, der har råd, vælger bilen. Vi andre må så nøjes med togdrift, der allernådigst kan få lov til at køre med hastighedsnedsættelser og udslidt materiel. Og det er netop dette, der gør mest ondt. De nordjyske socialdemokrater synes at have gjort den tredje Limfjordsforbindelse til et kardinalpunkt, alt imens de vender det blinde øje til os, der er nødsaget til at tage til takke med den kollektive trafik. Det ville klæde O.H. og andre at udgøre et reelt alternativ til en regering, hvis politik er at nedprioritere alt, hvad der er fælles, til fordel for det private. Men sådan tænker socialdemokrater åbenbart ikke længere.