Aalborg

Hvor uciviliseret

Den lige så prominente som udbredte protest mod en mulig krig i Nærorienten kan næppe komme bag på nogen og slet ikke på USA's bibelbælts-præsident. Men det besynderlige er, at verdens eneste supermagt, som er så frimodig at kalde sig "God's Own Country", har fremsat den lidet troværdige påstand, at man i USA føler sig truet af Irak, og derfor truer det islamiske land med krig, skønt det ligger så langt væk fra USA som det næsten kan lade sig gøre. Det er så meget mere besynderligt, at "God's Own Country" kan planlægge en krig, eftersom det store land vil stå som bannerfører for vesterlandsk civilisation og demokratiske principper, der har kristendommen som sit bærende fundament. Der er noget, der ikke passer sammen. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg maksten@mail1.stofanet.dk