Frederikshavn

Hvor udansk

FADERVOR-FORBUD:Hvem siger, at de såkaldte multikulturelle tilstande, vi øjensynligt er underlagt p.t. i dette land, er absolut gode? Nej, vel? Kan skabssocialisterne få held til i humanismens hellige navn at forbyde danske børn og lærere på Houlkærskolen i Viborg at bede fadervor i forbindelse med den daglige afsyngning af danske salmer til morgensamlingen i skolen, ja, så har Lucifer for alvor fået et ben ind i udanskheden i dette land. Lad dog endelig forældrene i Humanistisk Samfund forbyde deres sagesløse og umælende børn at være med til den givende morgensamling på Houlkærskolen og andre gode danske skoler spredt ud over landet. Dog synes jeg, det er sund for disse poder fra 0.-6. klasse, at de forbydes dette fællesskab. Carl Frede Haugaard Danmarksgade 24, 9900 Frederikshavn