Hvor udemokratisk

EU-AFSTEMNINGER:Ifølge NORDJYSKE 19.10. ønsker statsminister Anders Fogh Rasmussen at fratage befolkningen retten til flere folkeafstemninger i EU-spørgsmål. Hermed arbejder både regeringen og Socialdemokratiet for endnu et skridt imod EU-kommisionen som overlovgiver, og de enkelte medlemslandes regeringers overgang til ekspeditionskontor uden reel selvbestemmelse, og uden at landenes befolkninger får nogen reel mulighed for at blande sig via folkeafstemninger. Hvor meget demokrati vil der egentligt være tilbage? Denne demokratiske ret, har den danske befolkning indtil nu haft. Selv om den ikke fra Folketingets side er blevet meget brugt! Dermed har Danmark fået indskrevet sine forbehold, og de har fået lov til at sige nej til euroen. Modsat er det f.eks. i Tyskland, hvor regeringen uden om befolkningens ønske gennemførte euroens indførelse som tysk møntenhed. Resultatet har ikke givet en bedre tysk økonomi, tvært imod! Ifølge en ejer af et hotel, hvor vi lige har holdt ferie, er alle priser steget, pensionsalderen er sat op og pensionen ned, for blot at nævne nogle af ulemperne. Men som han sagde, "Vi fik aldrig ret til en folkeafstemning som danskernes. Havde vi fået det, havde vi aldrig fået indført euroen i Tyskland". Retten til at nedlægge veto vil regeringen også frasige sig. Dette skal afløses af vedtagelser ved såkaldt "kvalificeret flertal", på områder som skat, arbejdsmarked, uderigspolitik og forsvar. Mon det vil være gavnligt for det danske arbejdsmarked, landbrug eller fiskeri, eller vil de sydeuropæiske lande tromle alle de danske traditioner ned? Man kunne få den tanke, at de danske politikere tænker mere på egen politisk fremtid inden for EU end på de danske vælgeres fremtid, og deres demokratiske ret til at sige til og fra! De danske vælgere bliver lige så udemokratisk stillet som deres "kolleger" i Tyskland og flere andre EU-lande, og desværre sker dette under bifald fra størsteparten af de politiske partier.