Redningsvæsen

Hvor var i henne?

Senest har Finn Jakobsen skrevet, at nu vil han arbejde for mere af det hele. Flere ambulancer, lægebiler, akutbiler. Men hvor var I henne, da man for 3 år siden lukkede bl.a. ambulanceberedskabet om natten i Sæby. Dengang var vi nogle stykker fra Sæby-stationen, der lavede et stort stykke arbejde for at bevare det. Vi skrev bl.a. ud til alle amtsrådspolitikkerne med forslag. Vi hørte fra en politiker, socialdemokraten Ulla Astman. Hun gav sit bud og begrundelser, at man skulle spare pga. skattestoppet. Det var efter den oplevelse, at jeg besluttede at hvis det bød sig, ville jeg stille op til regionsrådet. Jeg mener, at Finn Jakobsen bruger overbudspolitik. Vi har stadig skattestoppet og får ikke flere penge til rådighed. Det ved Finn Jakobsen også. Telemedicinsk udstyr er allerede ved at blive installeret i alle ambulancerne. Så det er ikke noget, vi skal arbejde for. I mit arbejde som ambulancemand får jeg i dagligdagen mange oplevelser, som jeg vil bruge som baggrund for mit arbejde regionsrådet. Vi skal som politikere sætte dagsordnen, ud fra først og fremmest borgernes ønsker., men også fra personalet, der arbejder med det til daglig. Det er ikke embedsmændene, der skal sætte dagsordnen. Læs mere på www.jrhenriksen.dk